info@firstaidtrainingbangkok.com
Add Us on Line

หลักสูตร อบรมการช่วยชีวิตคนหัวใจหยุดเต้น (CPR) และ อบรม ปฐมพยาบาล เบื้องต้น (First aid) ทุกพื้นที่ ทุกจังหวัดในประเทศไทย

ยังไม่มีที่ใดในประเทศไทยที่มีการอบรมพร้อมกับให้ประกาศนียบัตรรับรองในระดับสากลให้หลักสูตร อบรมการช่วยชีวิตคนหัวใจหยุดเต้น (CPR) และ อบรม ปฐมพยาบาล เบื้องต้น (First aid) ร่วมกับการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) ที่ใช้เวลาการอบรมเพียง 1 วัน หลักสูตรการช่วยเหลือบุคคลในภาวะฉุกเฉินดังกล่าวมีเนื้อหาให้การช่วยเหลือบุคคลตามแนวทางของ ในการช่วยชีวิตเป็นไปตามแนวทางของ และ International Liaison Committee On Resuscitation ILCOR หรือ คณะกรรมการนานาชาติเพื่อการช่วยชีวิต (เพิ่มเติม)

หลักสูตรดังกล่าวไม่จำกัดอายุผู้เรียน และเรายินดีเป็นอย่างมากหากคุณสนใจและลงทะเบียนในหลักสูตรการช่วยเหลือชีวิตดังกล่าวทั้งในกรุงเทพ พัทยา ภูเก็ต และทุกภูมิภาคในประเทศไทย คลิกที่ปฏิทิน เพื่อดูตารางอบรมในช่วง 3 เดือนข้างหน้า

เราขอแนะนำหลักสูตรยอดนิยมและรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง คุณสามารถเลือกเรียนแบบส่วนตัว หรือเรียนรวมเป็นหมู่คณะ เราสามารถจัดการอบรมในครึ่งวันให้ผู้ที่ต้องการทบทวนความรู้ ราคาที่แสดงเป็นราคารวมประกาศนียบัตรรับรองในระดับสากลและคู่มือประกอบการเรียนเรียบร้อยแล้ว คลิก เพื่อดูรายละเอียด โครงสร้างของหลักสูตร ตารางเรียน และราคาเต็มของหลักสูตรต่างๆ

ระดับ - Beginner to Advanced (ระยะเวลาในการอบรม Online Session)
 • "สอนสด - ออนไลน์" ซึ่งสอนสดโดยวิทยากรมืออาชีพ พร้อมด้วยการฝึกปฏิบัติจริงพร้อมอุปกรณ์ในการฝึกอบรม
 • ดำเนินการผ่าน ZOOM ในรูปแบบเดียวกับหลักสูตรสอนสดของเรา ช่วยให้นักเรียนได้รับข้อเสนอแนะทันที่และสามารถถามคำถามได้ตลอดการเรียน
 • ประเมินผลการปฏิบัติของนักเรียนเพื่อทำการแก้ไขหรือเสนอแนะทันที่ ซึ่งทำให้ทางเรามั่นใจได้ว่านักเรียนเข้าใจและสามารถทำได้จริงตามหลักเกณฑ์และนโยบายสากลล่าสุดสำหรับการทำ CPR!
อ่านเพิ่มเติม จองตอนนี้
ระดับ - เริ่มต้น ถึง ขั้นสูง (ระยะเวลาในการอบรม 7.0 ชั่วโมง)
 • เรียนรู้ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และการขอความช่วยเหลือจากหน่วยกู้ชีพในประเทศไทย
 • เรียนรู้และจดจำ อาการ อาการแสดงของภาวะหัวใจขาดเลือด หัวใจวายฉับพลัน และโรคหลอดเลือดสมองหรืออัมพาตครึ่งซีก (Stroke)
 • การประเมินภาวะที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิต โดยใช้หลัก AB-CABS
 • ฝึกปฏิบัติ การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) การดูแลผู้ป่วยในภาวะเลือดออกรุนแรง ช๊อก ภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจ และการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง
 • ฝึกประเมินภาวะบาดเจ็บและเจ็บป่วย การใช้ผ้าพันแผลแบบต่างๆ เทคนิคการตรึงและการใช้เฝือกดาม
อ่านเพิ่มเติม จองตอนนี้
ระดับ - เริ่มต้น ถึง ขั้นสูง (ระยะเวลาในการอบรม 8.0 ชั่วโมง)
 • เรียนรู้ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และการขอความช่วยเหลือจากหน่วยกู้ชีพในประเทศไทย
 • เรียนรู้และจดจำอาการและอาการแสดงของภาวะหัวใจขาดเลือด หัวใจหยุดเต้น และโรคหลอดเลือดสมองหรืออัมพาตครึ่งซีก (stroke)
 • การประเมินภาวะที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิต โดยใช้หลัก AB-CABS
 • ฝึกปฏิบัติ การช่วยฟื้นคืนชีพในผู้ใหญ่ (CPR) การดูแลผู้ป่วยในภาวะเลือดไหลรุนแรง ช๊อก ภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจ และการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง
 • ฝึกประเมินภาวะบาดเจ็บและเจ็บป่วย การใช้ผ้าพันแผลแบบต่างๆ เทคนิคการประคองและการเข้าเฝือก
 • เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) ทั้งวิธิการทำงาน วิธีการใช้งาน และควรใช้งานเมื่อไหร่ รวมถึงข้อควรระวังในการใช้งานต่างๆ
อ่านเพิ่มเติม จองตอนนี้
ระดับ - ผู้เริ่มต้น (ระยะเวลาในการอบรม 3.5 ชั่วโมง)
 • เรียนรู้ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และการขอความช่วยเหลือจากหน่วยกู้ชีพในประเทศไทย
 • เรียนรู้และจดจำอาการและอาการแสดงของภาวะหัวใจขาดเลือด หัวใจวายฉับพลัน และโรคหลอดเลือดสมองหรืออัมพาตครึ่งซีก
 • การประเมินภาวะที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิต โดยใช้หลัก AB-CABS
 • ฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (Cardiopulmonary Resuscitation :CPR) ร่วมกับการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator : AED)
 • เรียนรู้อาการแสดงและให้การดูแลผู้ที่มีการสำลักหรือสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจในผู้ใหญ่ เด็ก และเด็กเล็ก
อ่านเพิ่มเติม จองตอนนี้
ระดับ - เริ่มต้น ถึง ปานกลาง (ระยะเวลาในการอบรม 6.0 ชั่วโมง)
 • เรียนรู้ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ของเด็กและเด็กเล็ก รวมถึงการขอความช่วยเหลือจากหน่วยกู้ชีพในประเทศไทย
 • เรียนรู้อาการและอาการแสดงของการหยุดหายใจ การรับสารพิษ การจมน้ำ และภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจ
 • การประเมินภาวะที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิต โดยใช้หลัก AB-CABS
 • การดูแลรักษาในภาวะเลือดไหลรุนแรง การบาดเจ็บที่ศีรษะ การได้รับสารพิษ และการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง
 • การประเมินภาวะบาดเจ็บและเจ็บป่วยในเด็กและวัยหัดเดิน การใช้ผ้าพันแผลแบบต่างๆ เทคนิคการประคองและการเข้าเฝือก
อ่านเพิ่มเติม จองตอนนี้
ระดับ - เริ่มต้น ถึงขึ้นสูง (ระยะเวลาในการอบรม 2.0 - 6.0 ชั่วโมง)
 • เรียนรู้ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และการขอความช่วยเหลือจากหน่วยกู้ชีพในประเทศไทย
 • เรียนรู้และจดจำอาการและอาการแสดงของภาวะหัวใจขาดเลือด หัวใจวายฉับพลัน และโรคหลอดเลือดสมองหรืออัมพาตครึ่งซีก (stroke)
 • การประเมินภาวะที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิต โดยใช้หลัก AB-CABS
 • ฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตในผู้ใหญ่ (CPR) การดูแลผู้ป่วยในภาวะเลือดไหลรุนแรง ช๊อก ภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจ และการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง
 • เรียนรู้ และฝึกประเมินภาวะบาดเจ็บและเจ็บป่วย ฝึกการใช้ผ้าพันแผลแบบต่างๆ เทคนิคการประคองและการเข้าเฝือก
อ่านเพิ่มเติม จองตอนนี้
ระดับ - ขั้นสูง (ระยะเวลาในการอบรม 2 วัน)
 • โอกาสพิเศษเพื่อการสอน และรับรองใบประกาศนียบัตรระดับสากลให้แก่ผู้เรียน
 • ครูผู้สอนของ EFR มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหนือกว่า เพื่อเจาะตลาดที่มีความหลากหลายไร้ขีดจำกัด
 • สามารถรับรองการฝึกอบรมให้แก่ผู้อื่นได้
อ่านเพิ่มเติม จองตอนนี้
ระดับ - ขั้นสูง (ระยะเวลาในการอบรม 1 ถึง 5 วัน)
 • EFR® การดูแลขั้นปฐมภูมิหรือภาวะเสี่ยงต่อการเสียชีวิต (CPR) การดูแลขั้นทุติยภูมิ (การปฐมพยาบาล) พร้อมทั้งการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) ในเด็ก พร้อมประกาศนียบัตรรับรองในระดับสากล 5,900 ฿
 • EFR® การดูแลขั้นปฐมภูมิหรือภาวะเสี่ยงต่อการเสียชีวิต (CPR) การดูแลขั้นทุติยภูมิ (การปฐมพยาบาล) และการดูแลเด็ก พร้อมประกาศนียบัตรรับรองในระดับสากล 5,900 ฿
 • EFR® การดูแลขั้นปฐมภูมิหรือภาวะเสี่ยงต่อการเสียชีวิต (CPR) การดูแลขั้นทุติยภูมิ (การปฐมพยาบาล) พร้อมทั้งการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) พร้อมประกาศนียบัตรรับรองในระดับสากล 5,900 ฿
 • EFR® การดูแลเด็ก พร้อม ประกาศนียบัตรรับรองในระดับสากล 4,900 ฿
อ่านเพิ่มเติม จองตอนนี้
ระดับ - ขั้นสูง (ระยะเวลาในการอบรม ½ วัน)
 • เรียนรู้อาการเจ็บป่วยของผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุทางน้ำ ที่ต้องการการรักษาด้วยออกซิเจน
 • วิธีการให้ออกซิเจนฉุกเฉิน
 • เข้าสถานการณ์สมมติการให้ออกซิเจนฉุกเฉิน
 • ระบบการขนส่งอออกซิเจน (การประกอบและการถอดอุปกรณ์ออกซิเจนฉุกเฉิน)
 • การดูแลรักษาและการทำความสะอาดอุปกรณ์
อ่านเพิ่มเติม จองตอนนี้