Pages

ข้อตกลงและเงื่อนไข

เขียนโดย: First Aid Training Bangkok

สารบัญ
 1. ข้อมูลทั่วไป:
 2. ส่วนที่1 – เงื่อนไขร้านค้าออนไลน์:
 3. ส่วนที่2 – เงื่อนไขทั่วไป:
 4. ส่วนที่3 - ความถูกต้องของข้อมูล:
 5. ส่วนที่4 - การปรับเปลี่ยนบริการและราคา:
 6. ส่วนที่5 - ผลิตภัณฑ์และบริการ:
 7. ส่วนที่6 - ข้อมูลการเรียกเก็บเงินและบัญชี:
 8. ส่วนที่7 - เครื่องมือและลิงค์บุคคลที่สาม:
 9. ส่วนที่8 – คำติชมของผู้ใช้และการส่งข้อมูล:
 10. ส่วนที่9 – ข้อมูลส่วนบุคคล:
 11. ส่วนที่10 - ข้อผิดพลาดและการละเว้น:
 12. ส่วนที่11 – การใช้งานที่ต้องห้าม:
 13. ส่วนที่12 – ความรับผิดและการรับประกัน:
 14. ส่วนที่13 – การชดใช้ค่าเสียหาย:
 15. ส่วนที่14 – ความเป็นโมฆะ:
 16. ส่วนที่15 – การยุติ:
 17. ส่วนที่16 - กฎหมายที่ใช้บังคับ:
 18. ส่วนที่17 - การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข:
 19. ส่วนที่18 – การติดต่อ:

ข้อมูลทั่วไป:

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ First Aid Training Bangkok Co., Ltd. เมื่อเราพูดถึง “เรา”, “พวกเรา” และ “ของเรา” เราจะหมายถึง First Aid Training Bangkok Co., Ltd. แพลตฟอร์มนี้ออกแบบมาเพื่อ นำเสนอข้อมูล เครื่องมือ และบริการต่างๆให้คุณ การเข้าถึงเว็บไซต์ของเราหรือการสั่งซื้อต่างๆ คุณกำลังทำข้อตกลงกับเรา ซึ่งแสดงว่าคุณเข้าใจและจะปฏิบัติตามข้อกำหนด เงื่อนไขที่ระบุที่นี่

การยอมรับข้อกำหนด: การมีส่วนร่วมของคุณกับเว็บไซต์ของเราถือเป็นการยอมรับข้อกำหนด เงื่อนไข นโยบาย และประกาศทั้งหมดของเรา ข้อกำหนดเหล่านี้เป็นสัญญาที่มีผลผูกมัดระหว่างคุณกับ First Aid Training Bangkok Co., Ltd. หากเงื่อนไขใดๆเหล่านี้ไม่สอดคล้องกับความต้องการของคุณ เราขอแนะนำให้คุณงดเว้นการใช้เว็บไซต์ของเรา ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าคุณทราบและเข้าใจข้อกำหนดของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการของเรา

ส่วนที่1 – เงื่อนไขร้านค้าออนไลน์:

 • การจำกัดอายุ: เมื่อใช้บริการของเรา คุณยืนยันว่าคุณมีอายุถึงเกณฑ์ตามกฎหมายในเขตอำนาจศาลของคุณ หรือได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
 • การใช้งานทางกฎหมาย: ผลิตภัณฑ์และบริการของเราจะต้องถูกใช้อย่างถูกกฎหมาย การใช้งานผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาตใดๆ ถือเป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาด และอาจส่งผลให้มีการยกเลิกบริการทันที
 • ผลที่ตามมาของการละเมิด: การละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้อาจนำไปสู่การหยุดให้บริการของเราต่อคุณทันที

ส่วนที่2 – เงื่อนไขทั่วไป:

 • ดุลยพินิจในการให้บริการ: เรามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการให้บริการแก่ใครก็ตาม ได้ตลอดเวลา ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม
 • การถ่ายโอนข้อมูล: โปรดทราบว่าเนื้อหาของคุณอาจถูกถ่ายโอนโดยไม่มีการเข้ารหัส และอาจถ่ายโอนผ่านเครือข่ายต่างๆ
 • การใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต: ห้ามทำซ้ำ คัดลอก หรือใช้ประโยชน์จากส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการของเราโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์จากเราอย่างชัดเจนโดยเด็ดขาด

ส่วนที่3 - ความถูกต้องของข้อมูล:

แม้ว่าเราจะมุ่งมั่นเพื่อความสมบูรณ์แบบ แต่เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์ของเราจะเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ หรือถูกต้องเสมอไป เราขอแนะนำให้ผู้ใช้ตรวจสอบข้อมูล โดยเฉพาะก่อนตัดสินใจที่อาจได้รับความเข้าใจผิดจากข้อมูลดังกล่าว เนื้อหาในเว็บไซต์ของเรามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลทั่วไป และไม่ควรเป็นเพียงพื้นฐานสำหรับการตัดสินใจที่สำคัญของคุณ

ส่วนที่4 - การปรับเปลี่ยนบริการและราคา:

 • การเปลี่ยนแปลงราคา: ราคาผลิตภัณฑ์ของเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การเปลี่ยนแปลงบริการ: เราอาจแก้ไข หยุดบริการชั่วคราว หรือยกเลิกบริการส่วนใดส่วนหนึ่งของเรา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราไม่รับผิดชอบต่อความไม่สะดวกหรือสูญเสียใดๆที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ส่วนที่5 - ผลิตภัณฑ์และบริการ:

 • การผูกขาดทางออนไลน์: ผลิตภัณฑ์หรือบริการบางอย่างของเราอาจมีวางจำหน่ายทางออนไลน์เท่านั้น ซึ่งหมายความว่าอาจมีจำนวนจำกัด
 • การแสดงผลิตภัณฑ์: เราได้ใช้ความพยายามอย่างจริงใจในการแสดงภาพผลิตภัณฑ์ของเราอย่างถูกต้องแม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม การแสดงผลบนอุปกรณ์ของคุณจะแตกต่างกันไป และเราไม่สามารถรับประกันได้ว่าสีจะปรากฏเหมือนกันบนอุปกรณ์ทุกเครื่อง
 • ข้อจำกัดของผลิตภัณฑ์: เราขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดปริมาณผลิตภัณฑ์ บริการ และแก้ไขคำอธิบายผลิตภัณฑ์

ส่วนที่6 - ข้อมูลการเรียกเก็บเงินและบัญชี:

 • ข้อจำกัดในการสั่งซื้อ: เราของสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือจำกัดการสั่งซื้อใดๆ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆซึ่งเรารวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ประวัติการสั่งซื้อ สถานะบัญชี และที่อยู่สำหรับจัดส่ง
 • ความถูกต้องของบัญชี: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลบัญชีและการเรียกเก็บเงินทั้งหมดของคุณเป็นปัจจุบัน ครบถ้วน และถูกต้อง เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมได้อย่างราบรื่น
 • การเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อ: หากจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคำสั่งซื้อ เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อแจ้งให้คุณทราบโดยใช้รายละเอียดการติดต่อที่ให้ไว้ระหว่างการสั่งซื้อ

ส่วนที่7 - เครื่องมือและลิงค์บุคคลที่สาม:

 • การเข้าถึงเครื่องมือ: เราอาจเสนอให้คุณเข้าถึงเครื่องมือของบุคคลที่สามโดยไม่มีการควบคุมดูแล หรือการป้อนข้อมูลจากฝ่ายของเรา
 • เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม: แพลตฟอร์มของเราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เราไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของพวกเขา ตรวจสอบนโยบายของคุณเสมอก่อนทำธุรกรรมใดๆเสมอ

ส่วนที่8 – คำติชมของผู้ใช้และการส่งข้อมูล:

 • เนื้อหาของผู้ใช้: ไม่ว่าเราจะร้องขอหรือไม่ก็ตาม เนื้อหาใดๆที่คุณส่งถึงเรา (เช่น คำติชม คำแนะนำ หรือเอกสารอื่นๆ) สามารถนำมาใช้โดยเราได้ โดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ
 • ความรับผิดชอบต่อเนื้อหา: คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความถูกต้องตามกฎหมายของเนื้อหาที่คุณให้ไว้ เราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆที่ผู้ใช้สร้างขึ้น

ส่วนที่9 – ข้อมูลส่วนบุคคล:

ความเป็นส่วนบุคคลของคุณเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับเรา ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ส่งผ่านแพลตฟอร์มของเราได้รับการคุ้มครองและอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

ส่วนที่10 - ข้อผิดพลาดและการละเว้น:

แม้ว่าเรามุ่งมั้นเพื่อความถูกต้องแม่นยำ อาจมีบางกรณีที่บางส่วนของเรามีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับคำอธิบายผลิตภัณฑ์ ราคา หรือความพร้อมจำหน่าย เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง และปรับปรุงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ส่วนที่11 – การใช้งานที่ต้องห้าม:

การใช้เว็บไซต์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย เพื่อชักชวนผู้อื่นให้กระทำการที่ผิดกฎหมาย หรือละเมิดข้อบังคับระหว่างประเทศ รัฐบาลกลาง หรือท้องถิ่น ถือเป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาด การใช้งานในทางที่ผิดดังกล่าวจะส่งผลให้มีการยกเลิกบริการของเราทันที

ส่วนที่12 – ความรับผิดและการรับประกัน:

แม้ว่าเราจะมุ่งมั่นที่จะให้บริการอย่างต่อเนื่องและปราศจากข้อผิดพลาด แต่เราไม่สามารถรับประกันได้ เราไม่รับผิดชอบต่ออันตราย ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากการใช้งานของคุณหรือการไม่สามารถใช้บริการของเราได้

ส่วนที่13 – การชดใช้ค่าเสียหาย:

คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและปกป้องบริษัท First Aid Training Bangkok Co., Ltd. และบริษัทในเครือจากการเรียกร้องใดๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายที่ทำโดยบุคคลที่สาม อันเนื่องมาจากการที่คุณละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้หรือการละเมิดกฎหมายใดๆ

ส่วนที่14 – ความเป็นโมฆะ:

หากข้อกำหนดใดๆของข้อกำหนดเหล่านี้ถือว่าผิดกฎหมายหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ข้อกำหนดนั้นจะถูกตัดออก และข้อกำหนดที่เหลือยังคงมีผลบังคับใช้

ส่วนที่15 – การยุติ:

ทั้งสองฝ่ายมีสิทธิในการยกเลิกข้อตกลงนี้ได้ตลอดเวลา ภาวะผูกมัดและหนี้สินที่เกิดขึ้นก่อนการยกเลิกจะยังคงอยู่

ส่วนที่16 - กฎหมายที่ใช้บังคับ:

ข้อกำหนดเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย

ส่วนที่17 - การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข:

เราอาจปรับปรุงเงื่อนไขเหล่านี้เป็นระยะๆ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบเป็นประจำ การใช้เว็ปไซต์ของเราอย่างต่อเนื่องหลังการเปลี่ยนแปลงใดๆ หมายความว่าคุณยอมรับข้อกำหนดที่แก้ไข

ส่วนที่18 – การติดต่อ:

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ โปรดติดต่อเราที่ info@firstaidtrainingbangkok.com.

แบ่งปันบนโซเชียลมีเดีย

แนะนำสำหรับคุณ

Thai Phone English Phone

จัดส่งฟรี

เพลิดเพลินกับค่าธรรมเนียมการจัดส่งฟรี เมื่อคุณสั่งซื้อออนไลน์กับเรา ส่งตรงถึงหน้าประตูบ้านของคุณ

รับประกันความพึงพอใจ

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจ ว่าคุณจะพอใจเป็นอย่างมากจากการได้รับบริการ สินค้า จากทางเรา

การสนับสนุนลูกค้าจากผู้เชี่ยวชาญ

คุณต้องการความช่วยเหลือในการเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมอยู่หรือไม่? ติดต่อเรา; เราพร้อมให้ความช่วยเหลือท่านเสมอ

ตัวเลือกการชำระเงินที่ปลอดภัย

ชำระเงินอย่างสบายใจ ด้วยวิธีการชำระเงินที่ปลอดภัยของเรา ทั้งบัตรเครดิต และพร้อมเพย์