info@firstaidtrainingbangkok.com
Add Us on Line

First Aid Training Bangkok CPR AED

บริษัท ฝึกอบรมการช่วยชีวิตคนหัวใจหยุดเต้น และอบรม ปฐมพยาบาล เบื้องต้นอันดับ 1 ของประเทศไทย (ภาษาไทย & ภาษาอังกฤษ)
บริษัท ฝึกอบรมการทำ CPR และการปฐมพยาบาลระดับนานาชาติ แบบเต็มเวลา แห่งแรกของประเทศไทยตั้งแต่ปี 2552

ชั้นเรียนที่สอน

0

ชั่วโมงสอน

0

คนที่ได้รับการฝึกฝน

0

ชีวิตที่บันทึกไว้

0

หลักสูตร

หลักสูตรของพวกเราทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐานสากลและโปรโตคอลล่าสุด ที่ถูกสร้างจากสมาชิกของ the International Liaison Committee on Resuscitation ILCOR หรือ คณะกรรมการนานาชาติเพื่อการช่วยชีวิต (เพิ่มเติม) & สภาการกู้ชีพยุโรป (ERC).

ปัจจุบัน

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในที่ทำงานเป็นสิ่งที่ประเทศพัฒนาแล้วให้ความสำคัญและต้องการให้พนักงานทุกคนได้ผ่านการอบรมและพัฒนาความรู้ในการปฐมพยาบาลและการ CPR ตามแนวปฏิบัติสากลล่าสุด

Emergency First Response® การดูแลแบบปฐมภูมิ (CPR) และทุติยภูมิ (การปฐมพยาบาล) การใช้เครื่องกระตุกฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) และหลักสูตรการดูแลเด็ก ผู้ที่ผ่านการอบรม จะได้ประกาศนียบัตรรับรองในระดับสากลซึ่งมีระยะเวลารับรองครอบคลุม 2 ปี จากสำนักงานใหญ่ในภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก

เนื้อหาหลักสูตรคลอบคลุมทักษะการช่วยเหลือชีวิต ทั้งการช่วยฟื้นคืนชีพ (cardiopulmonary resuscitation : CPR) การสำลักสิ่งแปลกปลอม อุดกั้นทางเดินหายใจ (automated external defibrillator : AED) การจัดการภาวะเลือดไหลรุนแรง ในผู้ที่มีภาวะบาดเจ็บกระดูกสันหลัง เราได้จัด อบรมการช่วยชีวิตคนหัวใจหยุดเต้น (CPR) และ อบรม ปฐมพยาบาล เบื้องต้น (First aid) ข้อควรระวังในผู้ที่ภาวะบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง และการจัดการผู้ที่มีภาวะช๊อก.

เราได้จัดการอบรมการปฐมพยาบาลและ CPR ทั้งในกรุงเทพมหานครและศูนย์การอบรมต่างๆทั้งใน เชียงใหม่ ภูเก็ต พัทยา และทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย เพื่อสะดวกต่อการประยุกต์ใช้ในสถานที่จริง เราได้มีการจัดอบรม “ในสถานที่ทำงาน” ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน หรือที่ทำงาน ในแต่ละหลักสูตรจะประกอบไปด้วยเอกสารประกอบการเรียนและใบประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรมเป็นระยะเวลา 2 ปี

ผู้เข้าฝึกอบรมไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลมาก่อน ในการอบรมทุกครั้งทางเรามีอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนอย่างครบครัน และคุณสามารถใช้เวลาเพียง 1 วันในการเข้าอบรมและได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากหลักสูตรยอดนิยมของเรา.ในสถานที่ฝึกอบรมปกติซึ่งตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ พัทยาหรือภูเก็ต

หลักสูตร อบรมการช่วยชีวิตคนหัวใจหยุดเต้น (CPR) และ อบรม ปฐมพยาบาล เบื้องต้น (First aid) ทุกพื้นที่ ทุกจังหวัดในประเทศไทย

เหมาะสมกับใครบ้าง?
  • พ่อแม่ พี่เลี้ยงเด็ก ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเด็ก
  • คุณครูที่โรงเรียน วัยรุ่น
  • ครู Fitness , มัคคุเทศน์
  • พนักงานโรงแรม พนักงานในโรงงาน
  • พนักงานของรัฐและเอกชน
  • ลูกเรือ
  • ครูสอนโยคะ ครูสอนออกกำลังกาย
  • ครูสอนว่ายน้ำ ครูสอนดำน้ำ

CPR First Aid Training Bangkok

เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินทางการแพทย์ บุคคลแรกๆ ที่ไปถึงสถานที่เกิดเหตุ อาจเป็น สมาชิกในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน เพื่อน หรืออาจเป็นตัวคุณเอง ข่าวดี! คนที่ผ่านการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลและ CPR จะทำให้การช่วยบุคคลในภาวะฉุกเฉินมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะพวกเข้าร่วมหลักสูตร อบรม ปฐมพยาบาล เบื้องต้น (First aid) และ อบรมการช่วยชีวิตคนหัวใจหยุดเต้น (CPR)

ร่วมอบรมการปฐมพยาบาลและ CPR ร่วมกับการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) แล้วคุณจะรู้ว่า ทำไมเกือบ 10 ปีที่ผ่านมาเราถึงเป็น บริษัทฝึกอบรมปฐมพยาบาล CPR อันดับหนึ่งของกรุงเทพมหานครและในเอเชียตะวันออกสถาบันโรคหัวใจแห่งอเมริกา & คณะกรรมการนานาชาติเพื่อการช่วยชีวิตนาทักษะในการช่วยชีวิตตามแนวทางปฏิบัติล่าสุดของ American Heart Association & ILCOR.ผ่านครูผู้สอนเจ้าของภาษาทั้งไทยและอังกฤษ ที่ทำการอบรมดังกล่าวสนุกและคุ้มค่า! หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร Emergency First Response® EFR คลิกที่ "หลักสูตร" ด้านบนหรือ คลิก ที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดและราคา

สำหรับการฝึกอบรมที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรองในระดับสากลเป็นระยะเวลา 2 ปี จาก Emergency First Response EFR จะช่วยให้คุณมั่นใจในการเข้าไปช่วยเหลือคนที่บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยในภาวะฉุกเฉินที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิต ไม่ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดที่ทำงาน ที่บ้าน โรงเรียนหรือเกิดในช่วงวันหยุดของคุณ! เข้าร่วมประสบการณ์การพัฒนาความรู้ที่สนุก ผ่อนคลาย และเต็มไปด้วยความรู้กับเรา พร้อมกับได้ใบประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรม คลิกเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม การอบรม CPR

Become an Emergency First Responder

EFR Certified

First Aid Training Bangkok EFR Certified

ลูกค้า

กำลังวางแผนรับใบประกาศนียบัตรอยู่ใช่ไหม? ไม่ต้องกังวล, มีผู้นำระดับโลกหลายๆแห่งเลือกพวกเรา, คุณก็เช่นกัน!
Satisfied Clients of First Aid Training Bangkok