แบบรายบุคคล – การฝึกอบรม CPR และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นพร้อมใช้เครื่อง AED

อบรม CPR ปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมใบรับรองสากล

2415 ขายแล้ว

6,690฿

(*รวมภาษีมูลค่า) 4,900฿


สอบถามหลักสูตร

ระดับ

 • เริ่มต้น
 • ขั้นสูง

ระยะเวลา

 • 7 ชั่วโมง
 • เรียนรู้ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และการขอความช่วยเหลือจากหน่วยกู้ชีพในประเทศไทย
 •  เรียนรู้และจดจำ อาการ อาการแสดงของภาวะหัวใจขาดเลือด หัวใจวายฉับพลัน และโรคหลอดเลือดสมองหรืออัมพาตครึ่งซีก (Stroke)
 •  การประเมินภาวะที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิต โดยใช้หลัก AB-CABS
 •  ฝึกปฏิบัติ การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) การดูแลผู้ป่วยในภาวะเลือดออกรุนแรง ช๊อก ภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจ และการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง
 •  ฝึกประเมินภาวะบาดเจ็บและเจ็บป่วย การใช้ผ้าพันแผลแบบต่างๆ เทคนิคการตรึงและการใช้เฝือกดาม
ชำระเงินอย่างปลอดภัยผ่านทาง:
ประมวลรายวิชา

เรายินดีที่ท่านสนใจและลงทะเบียนในหลักสูตรของ Emergency First Response® ที่มีเนื้อหาครอบคลุมการดูแลขั้นปฐมภูมิหรือภาวะที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิต (CPR) และทุติยภูมิ (การปฐมพยาบาล) สำหรับ 1 วัน จัดการอบรมโดยครูเจ้าของภาษาทั้งภาษาไทยและอังกฤษซึ่งได้รับการรับรองจาก EFR® ในการสอนการปฐมพยาบาล และ CPR ในกรุงเทพมหานคร พัทยา และภูเก็ต หลักสูตรของเราเน้นการเรียนรู้ทฤษฎีควบคู่กับการฝึกปฏิบัติจริง และนักเรียนทุกคนเมื่อเรียนจนจบหลักสูตร จะได้ประกาศนียบัตรรับรองในระดับสากลการปฐมพยาบาลและ CPR

มาตรฐานในการดูแลผู้ป่วย

หลักสูตรอบรมการปฐมพยาบาล และ CPR จาก Emergency First Response มีเนื้อหาคลอบคลุมการช่วยเหลือบุคคลในภาวะฉุกเฉินตามแนวทางการช่วยเหลือของ International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR).ซึ่งองค์กรดังกล่าวมีสมาชิกในองค์กรทั้ง American Heart Association, the Australian Resuscitation Council , the Resuscitation Council of Asia และอีกมากมาย

เป้าหมายของหลักสูตรการปฐมพยาบาล และCPR

คุณคงไม่สามารถควบคุมตัวแปรต่างๆในภาวะฉุกเฉินได้ทั้งหมด แต่การช่วยเหลืออย่างเพียงพอและเหมาะสมนั้นสามารถเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตและลดความพิการในระยะยาวได้ และคุณอาจเป็นหนึ่งในผู้ที่ช่วยเหลือปฐมพยาบาล หรือ CPR ให้กับคนที่คุณรัก คนในครอบครัว หรือเพื่อนร่วมงาน ร่วมเรียนรู้การช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นในผู้ที่มีภาวะหัวใจขาดเลือด ภาวะหัวใจวายฉับพลัน โรคหลอดเลือดสมองหรืออัมพาตครึ่งซีก คนหมดสติไม่มีความรู้สึกตัว หายใจลำบาก หรือแม้กระทั้งภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจกับเรา

หลักสูตรการปฐมพยาบาลและCPR

1. ภาคทฤษฎี (40%)

ครูผู้สอนการปฐมพยาบาลและ CPR จะค่อยๆอธิบายทีละขึ้นตอนในการรับมือกับภาวะฉุกเฉินที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิต โดยใช้หลักการ AB-CABS ในการช่วยจำขั้นตอนในการช่วยชีวิต (Cycle of Care) ต่างๆให้ง่ายขึ้น ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางการช่วยเหลือจากบุคคลากรทางการแพทย์ที่ใช้ช่วยเหลือคนไข้จริง

2. ภาคปฏิบัติ (60%)

การฝึกปฏิบัติทักษะในการช่วยเหลือแบบปฐมภูมิและทุติยภูมิ ครูผู้สอนจาก EFR จะจำลองสถานการณ์และใช้เทคนิคบทบาทสมมุติกับตัวอย่างสถานการณ์ฉุกเฉินในห้องเรียน พร้อมกับแนะนำเทคนิคในการช่วยเหลือตามหลักสูตรที่คุณต้องการ *

 • การประเมินสถานการณ์เพื่อการดูแลเบื้องต้นในภาวะเสี่ยงต่อชีวิต และสถานการณ์ที่เป็นอันตราย
 • การป้องกันโรคติดต่อ (โรคติดเชื้อในเลือด) และการใช้อุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อในกระแสเลือด
 • การประเมินผลเบื้องต้นในภาวะเสี่ยงต่อชีวิต และการจัดท่าพักฟื้นเพื่อเปิดทางเดินหายใจ
 • การทำ CPR สำหรับผู้ใหญ่ - การกดหน้าอกเพียงอย่างเดียว (โดยใช้มือเท่านั้น)
 • การทำ CPR สำหรับผู้ใหญ่ – การกดหน้าอก ร่วมกับ การเป่าปากช่วยหายใจ
 • การใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator ; AED)*
 • การดูแลภาวะเลือดไหลรุนแรง
 • การดูแลภาวะช๊อก
 • การดูแลภาวะบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง
 • การดูแลผู้ที่มีภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจ (สำลัก) ทั้งในผู้ที่มีสติและหมดสติ
 • การให้ออกซิเจน *
 • การประเมินในระดับทุติยภูมิเพื่อประเมินภาวะบาดเจ็บและเจ็บป่วย
 • การใช้ผ้าพันแผล การเข้าเฝือกในภาวะข้อเคลื่อน และกระดูกหัก
3. การสอบเพื่อรับรองผล

ในหลักสูตรการปฐมพยาบาล และ CPR ของ EFR® นี้ เมื่อคุณผ่านการทดสอบความรู้จากข้อสอบปรนัย คุณจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองในระดับสากลอายุ 2 ปี

คุณอาจสนใจ

Thai Phone English Phone

จัดส่งฟรี

เพลิดเพลินกับค่าธรรมเนียมการจัดส่งฟรี เมื่อคุณสั่งซื้อออนไลน์กับเรา ส่งตรงถึงหน้าประตูบ้านของคุณ

รับประกันความพึงพอใจ

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจ ว่าคุณจะพอใจเป็นอย่างมากจากการได้รับบริการ สินค้า จากทางเรา

การสนับสนุนลูกค้าจากผู้เชี่ยวชาญ

คุณต้องการความช่วยเหลือในการเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมอยู่หรือไม่? ติดต่อเรา; เราพร้อมให้ความช่วยเหลือท่านเสมอ

ตัวเลือกการชำระเงินที่ปลอดภัย

ชำระเงินอย่างสบายใจ ด้วยวิธีการชำระเงินที่ปลอดภัยของเรา ทั้งบัตรเครดิต และพร้อมเพย์