องค์กร/บริษัท - การฝึกอบรม CPR และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นพร้อมใช้เครื่อง AED

คอร์สอบรมปฐมพยาบาลในที่ทำงาน

2884 ขายแล้ว

ราคาเริ่มต้น

(*รวมภาษีมูลค่า) 8,900฿


สอบถามหลักสูตร

ระดับ

 • เริ่มต้น
 • ขั้นสูง

ระยะเวลา

 • 2 - 6 ชั่วโมง
 • เรียนรู้ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และการขอความช่วยเหลือจากหน่วยกู้ชีพในประเทศไทย
 •  เรียนรู้และจดจำอาการและอาการแสดงของภาวะหัวใจขาดเลือด หัวใจวายฉับพลัน และโรคหลอดเลือดสมองหรืออัมพาตครึ่งซีก (stroke)
 •  การประเมินภาวะที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิต โดยใช้หลัก AB-CABS
 •  ฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตในผู้ใหญ่ (CPR) การดูแลผู้ป่วยในภาวะเลือดไหลรุนแรง ช๊อก ภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจ และการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง
 •  เรียนรู้ และฝึกประเมินภาวะบาดเจ็บและเจ็บป่วย ฝึกการใช้ผ้าพันแผลแบบต่างๆ เทคนิคการประคองและการเข้าเฝือก
ชำระเงินอย่างปลอดภัยผ่านทาง:
ประมวลรายวิชา

การอบรมการปฐมพยาบาลและการ CPR โดยผู้เชี่ยวชาญเจ้าของภาษาทั้งไทยและอังกฤษ ซึ่งได้รับการรับรองจาก EFR พร้อมแล้วที่จะจัดการ Workshop นอกสถานที่ให้กับพนักงานในองค์กรของคุณ ไม่ว่าองค์กรของคุณจะอยู่ที่กรุงเทพมหานคร หรือส่วนใดในประเทศไทย เรามีประสบการณ์มามากกว่า 30 ปีในการจัดการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานในภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ดังกล่าว. การฝึกอบรมให้กับพนักงานองค์กร หรือในกลุ่มที่ทำงานร่วมกันนั้นมีประโยชน์อย่างมาก ในการอบรมเราจะจำลองสถานการณ์ฉุกเฉินและให้ทุกคนร่วมฝึกแก้ไขสถานการณ์ร่วมกัน ทำให้การตอบสนองและการจัดการต่อสถานการณ์ฉุกเฉินจริงมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในการอบรมฝึกทักษะการปฐมพยาบาล พนักงานของคุณที่ผ่านการอบรมทุกคนจะได้ใบประกาศนียบัตรรับรองการอบรม โดยเราได้เอื้อความสะดวกสบายและราคาเป็นกันเองให้กับคุณ ราคาสำหรับภาคธุรกิจ ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้อบรม จำนวนชั่วโมงและสถานที่ในการอบรม ซึ่งหลักสูตรนี้เรามีทั้งภาษาไทยและอังกฤษ สอนโดยเจ้าของภาษา

มาตรฐาน และเป้าหมายของหลักสูตร

หลักสูตรอบรมการปฐมพยาบาล และ CPR จาก Emergency First Response มีเนื้อหาคลอบคลุมการช่วยเหลือบุคคลในภาวะฉุกเฉินตามแนวทางการช่วยเหลือของ International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR).ซึ่งองค์กรดังกล่าวมีสมาชิกในองค์กรทั้ง American Heart Association, the Australian Resuscitation Council , the Resuscitation Council of Asia และอีกมากมาย คุณคงไม่สามารถควบคุมตัวแปรต่างๆในภาวะฉุกเฉินได้ทั้งหมด แต่การช่วยเหลืออย่างเพียงพอและเหมาะสมนั้นสามารถเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตและลดความพิการในระยะยาวให้กับผู้ป่วยได้ คุณอาจเป็นหนึ่งในผู้ที่ช่วยเหลือปฐมพยาบาล หรือ CPR ให้กับคนที่คุณรัก คนในครอบครัว หรือเพื่อนร่วมงาน ร่วมเรียนรู้การช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นในผู้ที่มีภาวะหัวใจขาดเลือด ภาวะหัวใจวายฉับพลัน โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) คนหมดสติไม่มีความรู้สึกตัว หายใจลำบาก หรือแม้กระทั้งภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจ ผ่านครูผู้สอนที่มากประสบการณ์และทำให้การอบรมดังกล่าวไม่น่าเบื่ออย่างที่คิด

หลักสูตรการปฐมพยาบาล และ CPR สำหรับการอบรมกลุ่ม 9,800 ฿*

1. ภาคทฤษฎี (50%)

ครูผู้สอนการปฐมพยาบาลและ CPR จะค่อยๆอธิบายทีละขึ้นตอนในการรับมือกับเสี่ยงต่อการเสียชีวิต โดยใช้หลักการ AB-CABS ในการช่วยจำ ขั้นตอนในการช่วยชีวิต (Cycle of Care) ต่างๆให้ง่ายขึ้น ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางการช่วยเหลือจากบุคคลากรทางการแพทย์ที่ใช้ช่วยเหลือคนไข้จริง

2. ภาคปฏิบัติ (50%)

การฝึกอบรมทักษะการช่วยชีวิตในภาวะฉุกเฉิน ครูผู้สอนจะจำลองสถานการณ์ในการเรียนรู้ โดยมีพื้นฐานมาจากสถานการณ์จริง และหัวข้อที่ต้องการจะเรียนรู้เพิ่มเติม

 • เราควรขอความช่วยเหลือจากหน่วยกู้ชีพท้องถิ่น (EMS) เมื่อไหร่ อย่างไรภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์บางครั้งแสดงออกไม่ชัดเจน ทำให้ยากต่อการประเมินสถานการณ์เพื่อทำการช่วยเหลือ แต่การขอความช่วยเหลือจากหน่วยกู้ชีพท้องถิ่นอย่างรวดเร็วสามารถช่วยชีวิตบุคคลได้ เราขอนำเสนอข้อมูลและแนวทางในการประเมินสถานการณ์ เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองก่อนเข้าไปทำการช่วยเหลือ และแนวทางการช่วยเหลือของในภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ ว่าควร ร้องขอความช่วยเหลือก่อน หรือ รีบทำการช่วยเหลือก่อน ในภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ดังกล่าว
 • การใช้อุปกรณ์ป้องกันสารคัดหลั่งและเลือดเมื่อคุณทำการช่วยเหลือทางการแพทย์ให้กับผู้อื่น การป้องกันตนเองจากโรคที่มากับสารคัดหลั่งและเลือดเป็นสิ่งที่สำคัญ ร่วมเรียนรู้การใช้ และการจัดการอุปกรณ์ป้องกันสารคัดหลั่งต่างๆซึ่งมีความสะอาด ทั้งถุงมือยาง และ mouth shields อย่างเหมาะสม
 • การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ในเด็กเล็ก เด็กโต และวัยผู้ใหญ่การช่วยฟื้นคืนชีพ (Cardiopulmonary Resuscitation :CPR) เป็นสิ่งสำคัญในการช่วยชีวิตในทุกช่วงวัย ทั้งในเด็กเล็ก เด็กโต และวัยผู้ใหญ่ ร่วมเรียนรู้แนวทางการช่วยเหลือล่าสุดตามหลักสากล ควรกดลึกเท่าไหร่ กดเร็วเท่าไหร่ ควรหยุดทำการ CPR เมื่อไหร่ รวมทั้ง CPR สามารถช่วยชีวิตได้อย่างไร
 • ผู้ป่วยจมน้ำหนึ่งในหัวข้อสำคัญที่มักถูกถามถึงเมื่อจัดอบรมนอกสถานที่ คือ การช่วยเหลือการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR ในผู้ที่จมน้ำ พ่อแม่ผู้ปกครองเป็นกลุ่มที่มีความสนใจเป็นอย่างมากเรื่องความปลอดภัยของบุตรหลานของตนเมื่อต้องเข้าใกล้แหล่งน้ำต่างๆ โดยเฉพาะสระว่ายน้ำ ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้แนวทางล่าสุดและข้อแนะนำในการช่วยเหลือผู้ที่จมน้ำร่วมกัน
 • อาการของผู้ที่ได้รับสารพิษ และการขอความช่วยเหลือจากศูนย์พิษวิทยาในท้องที่เนื้อหาส่วนนี้เหมาะอย่างยิ่งกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก ซึ่งมีข้อมูลคลอบคลุมการจัดการผู้ที่รับประทาน หรือสูดดมสารพิษและสารเคมี การติดต่อขอความช่วยเหลือจากศูนย์พิษวิทยาในท้องที่ (Poison Control Center) รวมทั้งเราควรกระตุ้นให้ผู้ป่วยอาเจียนหรือไม่?
 • ภาวะเลือดไหลรุนแรงเราไม่สามารถรู้ได้ว่ากว่าหน่วยกู้ภัยจะมาถึงเราต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ เรียนรู้และฝึกทักษะในการช่วยเหลือเบื้องต้นในผู้ที่มีภาวะเลือดไหลรุนแรงทั้ง 3 วิธี รวมทั้งการจัดการภาวะเลือดไหลที่ออกจากหลอดเลือดแดง การป้องกันตัวเองจากโรคติดต่อและเชื้อโรคที่มาทางกระแสเลือด
 • การจัดการกับภาวะบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังการช่วยเหลือผู้ที่สงสัยว่ามีการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังมีข้อควรระวังอะไรบ้าง ถึงแม้ว่าคุณไม่สมควรเคลื่อนย้ายหรือขยับคนเหล่านั้น แต่ถ้าหากจำเป็นเพื่อเตรียมพร้อมในการทำ CPR เรามีเทคนิคในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่สงสัยว่ามีการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง ร่วมฝึกทักษะในการช่วยเหลือผู้ป่วยเหล่านั้นร่วมกัน
 • การจัดการกับภาวะช็อกอาการและอาการแสดงของภาวะช็อกมีอะไรบ้าง และคุณสมควรช่วยเหลือหรือจัดการเบื้องต้นเช่นไรกับบุคคลที่เกิดภาวะช็อกก่อนที่หน่วยกู้ชีพจะมาถึง
3. ช่วงตอบข้อคำถาม และมอบประกาศนียบัตร

คุณอาจสนใจ

Thai Phone English Phone

จัดส่งฟรี

เพลิดเพลินกับค่าธรรมเนียมการจัดส่งฟรี เมื่อคุณสั่งซื้อออนไลน์กับเรา ส่งตรงถึงหน้าประตูบ้านของคุณ

รับประกันความพึงพอใจ

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจ ว่าคุณจะพอใจเป็นอย่างมากจากการได้รับบริการ สินค้า จากทางเรา

การสนับสนุนลูกค้าจากผู้เชี่ยวชาญ

คุณต้องการความช่วยเหลือในการเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมอยู่หรือไม่? ติดต่อเรา; เราพร้อมให้ความช่วยเหลือท่านเสมอ

ตัวเลือกการชำระเงินที่ปลอดภัย

ชำระเงินอย่างสบายใจ ด้วยวิธีการชำระเงินที่ปลอดภัยของเรา ทั้งบัตรเครดิต และพร้อมเพย์