แบบรายบุคคล – การฝึกอบรม CPR และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นพร้อมใช้เครื่อง AED

หลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับเด็ก

1827 ขายแล้ว

6,690฿

(*รวมภาษีมูลค่า) 4,900฿


สอบถามหลักสูตร

ระดับ

 • เริ่มต้น
 • ปานกลาง

ระยะเวลา

 • 6 ชั่วโมง
 •  เรียนรู้ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ของเด็กและเด็กเล็ก รวมถึงการขอความช่วยเหลือจากหน่วยกู้ชีพในประเทศไทย
 •  เรียนรู้อาการและอาการแสดงของการหยุดหายใจ การรับสารพิษ การจมน้ำ และภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจ
 •  การประเมินภาวะที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิต โดยใช้หลัก AB-CABS
 •  การดูแลรักษาในภาวะเลือดไหลรุนแรง การบาดเจ็บที่ศีรษะ การได้รับสารพิษ และการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง
 •  การประเมินภาวะบาดเจ็บและเจ็บป่วยในเด็กและวัยหัดเดิน การใช้ผ้าพันแผลแบบต่างๆ เทคนิคการประคองและการเข้าเฝือก
ชำระเงินอย่างปลอดภัยผ่านทาง:
ประมวลรายวิชา

เรายินดีต้อนรับผู้ปกครองและคุณครูในโรงเรียนเข้าสู่หลักสูตร Emergency First Response® หลักสูตรการดูแลเด็ก ซึงจัดการสอนโดยครูเจ้าของภาษาทั้งไทยและอังกฤษที่ได้รับการรับรองจาก EFR เราพร้อมแล้วที่จะจัดการอบรมหลักสูตรการดูแลเด็ก ไม่ว่าจะเป็นที่กรุงเทพ ภูเก็ต หรือพัทยา ในหลักสูตรมีการเรียนรู้ทฤษฎีและฝึกทักษะตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ และผู้เข้าอบรมทุกท่านที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตร จะได้รับใบรับรองการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และการปฐมพยาบาลในระดับสากล ซึ่งมีผลการรับรองเป็นระยะเวลา 2 ปี

มาตรฐานในการดูแลผู้ป่วย

หลักสูตรอบรมการดูแลเด็ก จาก Emergency First Response มีเนื้อหาคลอบคลุมการช่วยเหลือเด็กในภาวะฉุกเฉินตามแนวทางการช่วยเหลือของ International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR).ซึ่งองค์กรดังกล่าวมีสมาชิกในองค์กรทั้ง American Heart Association, the Australian Resuscitation Council , the Resuscitation Council of Asia และอีกมากมาย

เป้าหมายของหลักสูตรการดูแลเด็ก

หลักสูตร EFR การดูแลเด็ก เป็นหลักสูตรที่ประยุกต์การช่วยชีวิต (CPR) ร่วมกับเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) และการปฐมพยาบาล เพื่อการดูแลเด็ก(ตั้งแต่ 1 ขวบ ถึงวัยรุ่น) และเด็กแรกเกิด (อายุน้อยกว่า 1 ขวบปีแรก) ที่มีการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยในสถานการณ์ฉุกเฉิน ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้วิธีรับมือกับภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ที่พบมากในเด็ก และความแตกต่างของวัยเด็กและวัยผู้ใหญ่ หลักสูตรนี้ยังกล่าวถึงความสำคัญของการช่วยเหลือเด็กในภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ การรับมือกับสภาพอารมณ์รุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้น การดูแลขั้นทุติยภูมิของเด็ก การป้องกันการบาดเจ็บและเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นได้ในเด็กและวัยหัดเดิน

หลักสูตรการปฐมพยาบาลและCPR

1. ภาคทฤษฎี (30%)

ครูผู้สอนการดูแลเด็ก จะค่อยๆอธิบายทีละขึ้นตอนในการรับมือกับภาวะฉุกเฉินที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิต โดยใช้หลักการ AB-CABS ในการช่วยจำขั้นตอนในการช่วยชีวิตเด็ก (Cycle of Care) ต่างๆให้ง่ายขึ้น ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางการช่วยเหลือจากบุคคลากรทางการแพทย์ที่ใช้ช่วยเหลือคนไข้จริง

2. ภาคปฏิบัติ (70%)

การฝึกปฏิบัติทักษะในการช่วยเหลือแบบปฐมภูมิและทุติยภูมิ ครูผู้สอนจาก EFR จะจำลองสถานการณ์และใช้เทคนิคบทบาทสมมุติกับตัวอย่างสถานการณ์ฉุกเฉินในห้องเรียน พร้อมกับแนะนำเทคนิคในการช่วยเหลือเด็กตามหลักสูตรที่คุณต้องการ *

 • การประเมินสถานการณ์เพื่อการดูแลเบื้องต้นในภาวะเสี่ยงต่อชีวิต และสถานการณ์ที่เป็นอันตราย และการใช้อุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อในกระแสเลือด
 • การประเมินผลเบื้องต้นในภาวะเสี่ยงต่อชีวิต และการจัดท่าพักฟื้นเพื่อเปิดทางเดินหายใจ
 • การทำ CPR สำหรับเด็ก - การกดหน้าอกเพียงอย่างเดียว (โดยใช้มือเท่านั้น)
 • การทำ CPR สำหรับเด็ก – การกดหน้าอก ร่วมกับ การเป่าปากช่วยหายใจ
 • การใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติในเด็ก (Automated External Defibrillator ; AED)*
 • การดูแลภาวะเลือดไหลรุนแรง
 • การดูแลภาวะช๊อก
 • การดูแลภาวะบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง
 • การดูแลเด็กที่มีภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจ (สำลัก)
 • การประเมินในระดับทุติยภูมิเพื่อประเมินภาวะบาดเจ็บและเจ็บป่วย
 • การใช้ผ้าพันแผล
3. การสอบเพื่อรับรองผล

ในหลักสูตรการดูแลเด็ก ของ EFR® นี้ เมื่อคุณผ่านการทดสอบความรู้จากข้อสอบปรนัย คุณจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองในระดับสากลเป็นรยะเวลา 2 ปี.

คุณอาจสนใจ

Thai Phone English Phone

จัดส่งฟรี

เพลิดเพลินกับค่าธรรมเนียมการจัดส่งฟรี เมื่อคุณสั่งซื้อออนไลน์กับเรา ส่งตรงถึงหน้าประตูบ้านของคุณ

รับประกันความพึงพอใจ

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจ ว่าคุณจะพอใจเป็นอย่างมากจากการได้รับบริการ สินค้า จากทางเรา

การสนับสนุนลูกค้าจากผู้เชี่ยวชาญ

คุณต้องการความช่วยเหลือในการเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมอยู่หรือไม่? ติดต่อเรา; เราพร้อมให้ความช่วยเหลือท่านเสมอ

ตัวเลือกการชำระเงินที่ปลอดภัย

ชำระเงินอย่างสบายใจ ด้วยวิธีการชำระเงินที่ปลอดภัยของเรา ทั้งบัตรเครดิต และพร้อมเพย์