info@firstaidtrainingbangkok.com
Add Us on Line

UMONIUM38 - ผลิตภัณฑ์ทำลายเชื้อระดับสูง

UMONIUM38 - Covid 19 Disinfecting

อย่านำอันตรายทางชีวภาพด้วยอันตรายทางเคมี ?

UMONIUM38

สารฆ่าเชื้อของเราออกฤทธิ์เร็วและมีประสิทธิภาพในการทำลายเชื้อโรคที่จัดการได้ยากที่สุด แม้แต่เชื้อโรคชนิดใหม่ (เชื้อดื้อยา)


สูตรผสมมีค่า pH เป็นกลาง (pH 7) เช่นเดียวกับน้ำ UMONIUM38 รักษาความเสถียร (โดยไม่สูญเสียส่วนผสมที่ออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อ) ผลิตมาเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ไม่เป็นพิษ และไม่มีฤทธิ์กัดกร่อน


ผลิตภัณฑ์ UMONIUM38 ทุกชนิดไม่ก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ ไม่เป็นพิษ* และไม่ก่อมะเร็ง