General Information

A – Z การแปลคำศัพท์ทางการแพทย์ภาษาไทย

เขียนโดย: First Aid Training Bangkok

เรียนรู้คำศัพท์ทางการแพทย์ที่เป็นประโยชน์และคำศัพท์เทคนิคที่แปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย คำศัพท์ที่เกี่ยวกับความเจ็บป่วยและการบาดเจ็บทั่วไปที่เข้าใจง่ายของเรานั้น ทำให้ค้นหาได้ง่ายและรวดเร็วตามตัวอักษรตั้งแต่ A – Z

สารบัญ
 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. R
 18. S
 19. T
 20. U
 21. V
 22. W
 23. X

A

• Abdomen - ท้อง ส่วนท้อง

• Abnormal - ผิดปกติ

• Abscess – ฝี

• Accident – อุบัติเหตุ

• Ache - ปวด อาการปวด

• Adam's Apple - ลูกกระเดือก มีความหมายเหมือน eminence thyroid

• Age - อายุ

• Air - อากาศ บรรยากาศ

• Airway - 1. ทางเดินอากาศหายใจ (มีความหมายเหมือนกับ air passage) 2. ท่อเปิดของทางหายใจ

• Allergy - ภาวะแพ้ โรคภูมิแพ้

• allergic reaction - ปฏิกิริยาที่เกิดเฉพาะที่หรือทั่วร่างกายก็ได้ ที่มาจากการ ตอบสนองของสิ่งมีชีวิตต่อสารแอนติเจน

• drug allergy - แพ้ยา เกิดจากการตอบสนองทางระบบภูมิคุ้มกันที่ไวเกิน ไปต่อยาชนิดนั้น ๆ

• food allergy - ภูมิแพ้อาหาร การแพ้อาหาร โรคภูมิแพ้ที่เกิดจาก อาหารที่รับประทาน (เช่น การแพ้อาหารทะเล)

• Analyze - วิเคราะห์

• Angina Pectoris – ภาวะเจ็บหน้าอกแบบแน่นเหมือนถูกทับ

• Ankle - ตาตุ่ม ข้อเท้า

• Antivenom - เซรุ่มใช้ต้านพิษ เซ่น เซรุ่มต้านพิษงู

• Anxiety - ความวิตกกังวล

• Arm - ส่วนแขนท่อนบน แขนท่อนต้น

• upper arm - แขนท่อนบน แขนท่อนต้น

• Artery – หลอดเลือดแดง

• Aspirin – แอสไพริน เป็นยาละลายลิ่มเลือดสำหรับป้องกันโรคหลอดเลือดอุดตัน และแก้ปวด อักเสบ ลดไข้

• Asthma - โรคหอบหืด เกิดจากหลอดลมส่วนปลายหดเกร็งตัวและมี ผนังบวมตรวจฟังได้ยินเลียงวี๊ด

B

• Bacteria - เชื้อแบคทีเรียเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กพบได้ทั่วไปในธรรมชาติ บางชนิดสามารถก่อโรคได้

• Balance - ความสมดุล

• Bandage - ผ้าพันแผล แผ่นปิดแผลการพันผ้าพันแผล

• Barrier - เครี่องกำบัง สิ่งกีดขวาง สิ่งขวางกั้น

• Bee - ผึ้งเป็นแมลงชนิดหนึ่ง มีเหล็กไน มีการเจริญเติบโตชนิด เมแทมอฟอชิสแบบสมบูรณ์

• Belly - ท้อง

• belly button - สะดือ

• Betadine - ชื่อการค้าของยา povidone iodine เป็นยาฆ่าเชื้อใช้ทา แผลสด

• Birth - การเกิด กำเนิด

• Blood - เลือด

• Bleed - เลือดออก

• Bleeding – อาการสูญเสียเลือด ภาวะเลือดออก การตกเลือด การมีเลือดไหล

• blood bank - คลังเลือด ธนาคารเลือด (องค์กรที่รับบริจาคเลือดแล้ว นำมาตรวจคัดกรอง แยกส่วนและบริการให้แก่ห้องผ่าตัด หรือส่วนอื่น ๆ ของโรงพยาบาล)

• blood cell - เม็ดเลือด

• blood clot - ของเหลวที่จับตัวเป็นก้อนหรือลิ่ม เช่น ลิ่มเลือด ก้อนเลือด

• blood plasma - พลาสมาของเลือด ส่วน น้ำของเลือด

• blood pooled - เลือดที่ได้จากการรวมกันของเลือดจากหลายแหล่ง

• blood pressure - ความดันเลือด ความดันโลหิต

• Bone - กระดูก

• Brachial - ต้นแขน เกี่ยวกับต้นแขน

• Brain - สมอง อวัยวะสำคัญเกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิด อยู่ภายในกะโหลกศีรษะ

• Breast - เต้านม ทรวงอก

• Breath - ลมหายใจ การหายใจ

• breathing - การหายใจ ความหมายเหมือนกับ respiration

• Bruise - รอยฟกซํ้า

C

• Cancer - มะเร็ง เนื้องอกชนิดร้ายแรง เนื้อร้าย

• Capillary – เส้นเลือดฝอย

• Cardiac Arrest - ภาวะหัวใจหยุดเต้น

• cardiac rhythm - จังหวะการเต้นของหัวใจ จังหวะของหัวใจ

• Cardiovascular – ระบบหัวใจและหลอดเลือด

• Cashew Nut - เมล็ดมะม่วงหิมพานต์

• Central Nervous System - ระบบประสาทกลาง ย่อว่า CNS

• Chest - หน้าอก ทรวงอก

• Cholesterol - สารประกอบกลุ่มไขมันที่มีแอลกอฮอล์พบได้ในไขมันในสัตว์ น้ำมัน เลือด สมอง ไข่แดง ตับและไต พบว่ามีส่วน อัมพันธ์กับการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

• Circulation - การไหลเวียน

• Cirrhosis - ตับแข็ง ความผิดปกติของตับที่ตับมีลักษณะเป็นตุ่ม (nodule) ที่เกิดจากการทำลายเนื้อตับและมีการซ่อมแซม จนเป็นตุ่ม (regenerative nodule) และมีแถบพังผืด (fibrosis) แทรกอยู่

• Clostridium Difficile Colitis - (C. Diff) – เป็นเชื้อบาซิลลัส แกรมบวกที่ไม่ใช้ออกซิเจน สามารถสร้างสปอร์และท็อกซินที่ทำให้ท้องเสียและลำไส้อักเสบ

• Conscious - การรู้สึกตัว รู้สติ

• COPD - โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ประกอบด้วยหลอดลมอักเสบรื้อรัง และถุงลมโป่งพอง ย่อมาจาก chronic obstructive pulmonary disease

• CPR - ในการวินิจฉัยกล้ามเนื้อหัวใจตาย ย่อมาจาก creatinine phosphokinase การช่วยกู้ชีวิต ย่อมาจาก cardiopulmonary resuscitation

D

• Dehydration – ภาวะขาดน้ำ การเสียน้ำ การขจัดน้ำออก

• Diabetes – โรคเบาหวาน

• Diaphragm - กะบังลม คือ กลุ่มกล้ามเนื้อที่กั้นช่องว่างในร่างกาย ออกจากกัน เช่น กะบังลม pelvic diaphragm และ urogenital diaphragm เป็นต้น

• Diarrhea - อาการท้องร่วง ถ่ายอุจจาระเหลว

• Dizziness - อาการวิงเวียนศีรษะ

• Dressing – การทำแผล

• Drowning - การสำลักน้ำ ขาดอากาศและตายจากการจมน้ำ

• secondary drowning - ภาวะแทรกซ้อนจากการจมน้ำ โดยมีน้ำเข้าไปในปอดผู้ป่วย ทำให้ปอดบวมหรืออักเสบ

• Dust - ฝ่น ผง สามารถทำให้เกิดภูมิแพ้ได้

E

• Electrocution – การเสียชีวิตจากไฟฟ้าช็อต

• Electrode - ขั้วไฟฟ้า อิเล็กโทรด

• Electrolyte - แร่ธาตุที่เป็น สารเคมีที่แตกตัวออกจนเป็นส่วนย่อยเล็กที่สุด (ion) ละลายอยู่ในเลือดภายในร่างกาย

• Epilepsy - ภาวะชัก โรคลมชัก เป็นความผิดปกติของสมอง และเมื่อเกิดอาการจะรบกวนการทำงานของสมองและคลื่นสมองโดยอาการจะเป็นอยู่ไม่นาน

• Epinephrine - ชื่อฮอร์โมนชนิดหนึ่งหลั่งจากต่อมหมวกไตชั้นใน เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า adrenaline เป็นสารกระตุ้นระบบประสาท ชิมพาเทติกที่ออกฤทธิแรง

• Ethyl Alcohol - อีกชื่อหนึ่งของเอทานอล (ethanol)

• Exhalation - การหายใจออก ไอระเหยจากร่างกาย

• Eyewash - นํ้ายาล้างตา

F

• Faint - หน้ามืด เป็นลม

• Fatigue - อ่อนล้าหรืออ่อนเพลีย

• Febrile - ชักโดยไม่รู้สึกตัวเนื่องจากไข้สูง

• Femoral - เกี่ยวกับกระดูกต้นขา

• Fever - ไข้ อาการที่ร่างกายมีความร้อนสูงขึ้น

• Fingernail - เล็บมือ

• First Aid - การปฐมพยาบาล

• Fracture - กระดูกแตกหรือหัก

G

• Gangrene - เนื้อเยื่อเน่าตาย การตายของเนื้อเยื่อปริมาณมากๆ เกี่ยวข้องกับการขาดเลือดมาเลี้ยง เกิดการเน่าและติดเชื้อแบคทีเรีย

• Gauze – ผ้าซับเลือด ผ้าก๊อซ ผ้าที่ใช้ในการทำแผล ลักษณะเป็นผ้าโปร่ง

• Gibberish – การพูดหรือเขียนที่ไร้สาระ ไม่ชัดเจน

H

• Hay Fever – โรคภูมิแพ้ชนิดหนึ่งเกิดจากการแพ้เกสรดอกไม้บางชนิด หรือสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ เช่น ฝุ่น ไรฝุ่น น้ำหอม เชื้อรา ขนสัตว์ เป็นต้น

• Headache - อาการปวดศีรษะ

• Heart – หัวใจ

• Heart blockage - ภาวะขัดขวางการนำไฟฟ้าหัวใจ ทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะ

• heart failure - ภาวะหัวใจล้มเหลว

• Heart rate - อัตราการเต้นของหัวใจ

• Heat Stroke - ลมแดดภาวะที่ผู้ป่วยถูกความร้อนสูงเป็นเวลานานจนอุณหภูมิในร่างกายสูงมาก มีอาการผิวแห้ง เวียนหัวปวดหัว หิวนํ้า อาเจียนและกล้ามเนื้อเกร็ง

• Hemoglobin - โปรตีนในเม็ดเลือดแดงชนิดหนึ่งประกอบด้วยฮีมและโกสบิน ทำหน้าที่ขนส่งออกซิเจน

• Hepatitis - ตับอักเสบ

• Hiccough - สะอึก

• HIV - เชอไวรัสเอดล์ ย่อมาจาก (human immunodeficiency virus) เป็น'ไวรัสในกล่ม retrovirus มีสารพันธกรรมเป็น Z

• Hives - ลมพิษ

• Hospitalization – การเข้ารับการักษาในโรงพยาบาล

• Hydration – การให้ความชุ่มชื้นที่เหมาะสม

• Hyperglycemia - ภาวะที่มีน้ำตาลในเลือดมากกว่าปกติ พบในโรคเบาหวาน

• Hypertension - ความดันโลหิตสูง

• Hyperthermia - ภาวะที่ร่างกายมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติ

• Hypothermia – ภาวะอุณหภูมิในร่างกายต่ำกว่าปกติ

• Hypoglycemia – ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ

I

• Immobilization - การทำให้เคลื่อนไหวไม่ได้ การตรึง

• Implant - สอดแทรกหรือปลูกถ่ายเนื้อเยื่อหนึ่งเข้าไปในเนื้อเยื่อของผู้รับ

• Incineration – การกำจัดสารเคมีโดยการเผาไฟ

• Infant - ทารก หมายถึงเด็กวัยแรกคลอดถึงอายุ 1 ปี

• Infection -การติดเชื้อ โรคติดต่อ

• Inflammation - การอักเสบ

• Inhale – การสูดลมหายใจ

• Injection - การฉีดบางสิ่งบางอย่างที่เป็นของเหลว หรือแก๊ส เข้าไปในร่างกาย

• Injury - การบาดเจ็บ บาดแผล

• Intoxication - การได้รับสารพิษ การแพ้พิษ สารที่เป็นพิษ

• Iodine – แร่ธาตุที่มีความจำเป็นต่อร่างกายช่วยในการสร้างฮอร์โมนไทรอยด์ ทำหน้าที่ควบคุมอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย

• Irritability - การไวต่อการกระตุ้น

J

• Jaw - กระดูกขากรรไกร

K

• Kidney - ไต

• Knee - หัวเข่า

• Knuckle - ข้อนิ้วมือ

L

• Laceration – บาดแผลฉีกขาด

• Leg - ขา

• Limb - รยางค์ของร่างกาย แขนและขา

• Liver - ตับ

• Lung – ปอด

• Lymphatic - เกี่ยวกับต่อมน้ำเหลือง

M

• Malaria – โรคไข้มาลาเรีย ไข้ป่า หรือไข้จับสั่น มียุงก้นปล่องเป็นพาหะนำโรค ผู้ป่วยจะมีไข้สูง หนาวสั่น ซีดลง เนื่องจากเม็ดเลือดแดงแตก

• Medicine - ยา การรักษาโรคด้วยยา อายุรกรรม แพทยศาสตร์

• Mouth - ปาก

• Muscle - กล้ามเนื้อ

N

• Nausea - อาการคลื่นไส้อาเจียน

• Navel – สะดือ

• Neck - ลำคอ ส่วนที่มีลักษณะคล้ายคอ

• Newborn – ทารกแรกเกิด

• Nose - จมูก

O

• Obesity - ภาวะอ้วนน้ำหนักเกินมาก

• Obstruction - การอุดตัน

• Ointment - ขี้ผึ้งเป็นสารกึ่งแข็งกึ่งเหลว สามารถผสมตัวยาหลักเพื่อ ใช้ทาภายนอก

• Organ - อวัยวะ

• Overdose - การได้รับยาหรือสารในปริมาณเกินขนาดรักษา

• Overinflate -ยืดขยายออกมากเกินไป พองหรือยกตัวขึ้นมากผิดปกติ

• Oxygen - ออกซิเจน คือ ก๊าซที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของทั้งพืชและสัตว์ รวมถึงมนุษย์เราด้วย เพราะถ้าร่างกายขาดออกซิเจนเพียงไม่กี่นาทีก็เป็นอันตรายถึงชีวิตได้

P

• Pacemaker - เครื่องช่วยให้หัวใจเต้นเป็นปกติแบบถาวร

• Panic – ตื่นตกใจเป็นอย่างมาก

• Paracetamol - ยาแก้ปวดลดไข้ที่ใช้กันแพร่หลาย เรียกอีกซื่อหนึ่งว่า acetaminophen

• Paralysis - อัมพาต

• Patient - ผู้เจ็บป่วย

• Pelvis - กระดูกเซิงกราน อวัยวะที่มีลักษณะเป็นทรงกรวย

• Perspiration - เหงื่อออก

• Pneumonia - ปอดอักเสบ โรคปอดบวม

• Poisoning - การได้รับสารพิษ

• Precordial – บริเวณส่วนหน้าหัวใจ

• Pregnant - ท้อง ตั้งครรภ์

• Prudence - ความรอบคอบ

• Puberty – วัยแรกรุ่นหรือวัยสาว วัยเริ่มเจริญพันธุ์

• Pulse - ชีพจร

R

• Rash - ผื่นหรือรอยแดงที่เกิดบนผิวหนัง

• heat rash - ผด ผื่นที่เกิดจากความร้อน

• nettle rash – ผื่นแพ้ เริม ลมพิษ

• Recompression - ลดความดันของบรรยากาศ ลดอาการท้องอืด

• Regurgitation - การไหลทวน การไหลสวนกลับ

• Respiration - การหายใจ

• Respiratory Failure – ภาวะระบบการหายใจล้มเหลว

• Response - ปฏิกิริยาโต้ตอบ การตอบสนองต่อสิ่งเร้า

• Rib - ซี่โครง

S

• Saliva - น้ำลาย

• Scalp - หนังศีรษะ

• Scar - แผลเป็น

• Scissors - กรรไกร

• Shock – ภาวะที่เนื้อเยื่อของร่างกายมีการขาดออกซิเจน จนกระทั่งทำให้เกิดการล้มเหลวของอวัยวะที่สำคัญต่างๆ ในร่างกาย

• Shoulder Joint - ข้อต่อไหล่

• slurred speech – พูดไม่ชัดมีอาการลิ้นแข็ง

• Spine - กระดูกสันหลัง

• spinal cord - ไขสันหลัง

• spinal nerve - เส้นประสาทไขสันหลัง

• Spleen - ม้าม

• Splint - เข้าเฝือก

• Sprain – การแพลง เคล็ด

• Sterile - ปลอดเชื้อ

• Sternum – กระดูกสันอก เป็นกระดูกชนิดกระดูกแบบแบน (Flat bone) ที่วางตัวอยู่ตรงกลางของทรวงอก และติดต่อกับกระดูกซี่โครงโดยข้อต่อและกระดูกอ่อนซี่โครง

• Stroke - โรคหลอดเลือดสมอง คือ ภาวะสมองขาดเลือดที่เกิดจากหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันหรือมีเลือดออกในสมอง ทำให้เซลล์สมองขาดออกซิเจน ส่งผลให้เซลล์สมองตาย

• Symptoms - อาการ สิ่งที่ผู้ป่วยรู้สึกผิดปกติ

T

• Temperature (body) - อุณหภูมิร่างกาย

• Thirst - ความกระหายนํ้า

• Throat - ลำคอ คอหอย

• Thrombosis – ภาวะลิ่มเลือดอุดตัน เกิดจากลิ่มเลือดขัดขวางการไหลเวียนของเลือด

• Toenail - เล็บเท้า

• Tongue - ลิ้น

• Tourniquet – สายรัด (ห้ามเลือด)

U

• Unconscious - ไม่รู้สึกตัว หมดสติ

V

• Venomous - ซึ่งหลั่งพิษ ซึ่งเป็นพิษ

• Ventricular Fibrillation – ภาวะหัวใจห้องล่างเต้นแผ่วระรัว

• Ventricular Tachycardia – ภาวะหัวใจเต้นเร็วผิดจังหวะที่หัวใจห้องล่าง

• Virus – เชื้อไวรัส

• Vomiting - การอาเจียน

W

• Weakness - ภาวะอ่อนแรง ความอ่อนเพลีย

• Whiplash - อาการเจ็บปวดกล้ามเนื้อ เส้นประสาท หรือข้อต่อบริเวณคอ

• Wound - บาดแผล

• Wrist - ข้อมือ

X

• Xyphoid Process - ลิ้นปี่ เป็นกระดูกอ่อนที่อยู่ปลายสุดของกระดูกอก

แบ่งปันบนโซเชียลมีเดีย

แนะนำสำหรับคุณ

Thai Phone English Phone

จัดส่งฟรี

เพลิดเพลินกับค่าธรรมเนียมการจัดส่งฟรี เมื่อคุณสั่งซื้อออนไลน์กับเรา ส่งตรงถึงหน้าประตูบ้านของคุณ

รับประกันความพึงพอใจ

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจ ว่าคุณจะพอใจเป็นอย่างมากจากการได้รับบริการ สินค้า จากทางเรา

การสนับสนุนลูกค้าจากผู้เชี่ยวชาญ

คุณต้องการความช่วยเหลือในการเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมอยู่หรือไม่? ติดต่อเรา; เราพร้อมให้ความช่วยเหลือท่านเสมอ

ตัวเลือกการชำระเงินที่ปลอดภัย

ชำระเงินอย่างสบายใจ ด้วยวิธีการชำระเงินที่ปลอดภัยของเรา ทั้งบัตรเครดิต และพร้อมเพย์