info@firstaidtrainingbangkok.com
Add Us on Line

เชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) บริการฆ่าเชื้อสำหรับสถานประกอบการและที่อยู่อาศัย

ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) บริการฆ่าเชื้อสำหรับสถานประกอบการและที่อยู่อาศัย

ขณะธุรกิจต่าง ๆ มีโอกาสที่จะกลับมาเปิดและดำเนินกิจการเพิ่มขึ้นทุกวันก็มีเกิดความคาดหวังจากประชาชนและต้องการมาตรฐานเกี่ยวกับสถานที่ทำงานที่ถูกสุขอนามัยมากขึ้นมาตรฐานสำหรับสถานที่ทำงานคืออะไร? นี่คือสิ่งผู้ประกอบการหลายรายกำลังตั้งคำถามว่าทำอย่างไรพนักงานของตนจึงจะปลอดภัย

เราจะเข้ามาตอบโจทย์นี้ ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เรามุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อ “ส่งเสริมการช่วยชีวิต” ด้วยการฝึกอบรมด้านการปฐมพยาบาล ตอนนี้เรากำลังจะ “ส่งเสริมผู้ประกอบการ” เรื่องบริการการฆ่าเชื้อ โดยอ้างอิงจากงานวิจัยตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วน

จึงตอบคำถามได้ว่า ควรใช้สารฆ่าเชื้อชนิดใด สารฆ่าเชื้อชนิดนั้นปลอดภัยหรือไม่ และเราควรทำการฆ่าเชื้อบ่อยครั้งแค่ไหน เป็นต้น

เรามี “วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ” สำหรับการฆ่าเชื้อเชิงอุตสาหกรรม ปัจจุบันสายการบินต่าง ๆ ฆ่าเชื้อบนเครื่องบินด้วยการพ่นฆ่าเชื้อละอองฝอยด้วย ULV ซึ่งเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยที่สุดในการกระจายสารฆ่าเชื้อโรค

ULV Cold Fogging Disinfecting

หลังบริการพ่นฆ่าเชื้อ เราจะมอบ “ประกาศนียบัตรการฆ่าเชื้อ "COVID-19" เพื่อนำไปติดแสดงไว้ในสถานที่ทำงาน เพื่อให้พนักงานและลูกค้ามั่นใจว่าคุณดูแลความปลอดภัยพวกเขาเป็นอย่างดี


"เราไม่มีลูกค้า เรามีแค่คู่ค้า"

สองคำนี้แตกต่างกันอย่างไร

ถ้าเป็นลูกค้า เราจะรับใช้ แต่ถ้าเป็นคู่ค้า เราจะดูแล.

ดูข้อมูลคลิกที่นี่

บริการของเรา:

 • การพ่นละอองฝอย ULV
 • จุดที่มีการสัมผัสสูง
 • ระบบปรับอากาศ HVAC
 • สถานประกอบการ สํานักงาน
 • ที่อยู่อาศัย
 • ยานพาหนะ
 • พัสดุต่างๆ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) บริการฆ่าเชื้อสำหรับสถานประกอบการและที่อยู่อาศัย
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) บริการฆ่าเชื้อสำหรับสถานประกอบการและที่อยู่อาศัย
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) บริการฆ่าเชื้อสำหรับสถานประกอบการและที่อยู่อาศัย
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) บริการฆ่าเชื้อสำหรับสถานประกอบการและที่อยู่อาศัย
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) บริการฆ่าเชื้อสำหรับสถานประกอบการและที่อยู่อาศัย

ข้อมูลเกี่ยวกับน้ำยาฆ่าเชื้อของเรา - UMONIUM38 (ผลิตภัณฑ์ทำลายเชื้อระดับสูง)

ข้อดี:

 • ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001 & ISO 13485
 • ครอบคลุมพื้นที่กว้าง
 • ฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียได้ถึง 99.9%
 • สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ
 • ระยะเวลาปกป้องยาวนานหลายวัน
 • ไม่มีพิษ
 • ไม่ติดไฟ
 • ค่า pH เป็นกลาง - เหมือนน้ำ
 • ไม่มีสารพิษตกค้าง
 • โมเลกุลเฉื่อยทางเคมี

Independently Tested to the Latest European Standards: EN 1040, EN 1275, EN 1276, EN 1650

ฆ่าเชื้อ:

 • เชื้อไวรัสโคโรนา
 • ไข้หวัดใหญ่ H1N1
 • เชื้อไข้หวัดหมู
 • โรคตับอักเสบ
 • ไวรัสไข้หวัดนก
 • ไวรัสเริม
 • เอชไอวี
 • โรคอาหารเป็นพิษ