แบบรายบุคคล – การฝึกอบรม CPR และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นพร้อมใช้เครื่อง AED

การอบรมปฐมพยาบาล CPR ขั้นสูง 1 วันที่กรุงเทพฯ

1719 ขายแล้ว

8,999฿

(*รวมภาษีมูลค่า) 5,900฿


สอบถามหลักสูตร

ระดับ

  • ขั้นสูง

ระยะเวลา

  • 1 วัน
  • EFR® การดูแลขั้นปฐมภูมิหรือภาวะเสี่ยงต่อการเสียชีวิต (CPR) การดูแลขั้นทุติยภูมิ (การปฐมพยาบาล) พร้อมทั้งการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) ในเด็ก พร้อมประกาศนียบัตรรับรองในระดับสากล 5,900 ฿
  • EFR® การดูแลขั้นปฐมภูมิหรือภาวะเสี่ยงต่อการเสียชีวิต (CPR) การดูแลขั้นทุติยภูมิ (การปฐมพยาบาล) และการดูแลเด็ก พร้อมประกาศนียบัตรรับรองในระดับสากล 5,900 ฿
  • EFR® การดูแลขั้นปฐมภูมิหรือภาวะเสี่ยงต่อการเสียชีวิต (CPR) การดูแลขั้นทุติยภูมิ (การปฐมพยาบาล) พร้อมทั้งการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) พร้อมประกาศนียบัตรรับรองในระดับสากล 5,900 ฿
  • EFR® การดูแลเด็ก พร้อม ประกาศนียบัตรรับรองในระดับสากล 4,900 ฿
ชำระเงินอย่างปลอดภัยผ่านทาง:
โปรดทราบ: 1 day courses with two year internationally recognized certification

Emergency First Response® หลักสูตรขั้นสูง ใช้เวลาการอบรม 1 ถึง 5 วัน เมื่อสำเร็จหลักสูตรจะได้ประกาศนียบัตรรับรองในระดับสากล ระยะเวลาในการรับรอง 2 ปี

EFR® การดูแลขั้นปฐมภูมิหรือภาวะเสี่ยงต่อการเสียชีวิต (CPR) การดูแลขั้นทุติยภูมิ (การปฐมพยาบาล) พร้อมทั้งการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) ในเด็ก พร้อมประกาศนียบัตรรับรองในระดับสากล

ราคา:8,999 ฿5,900 ฿

Emergency First Response ได้รวม การดูแลขั้นปฐมภูมิ การดูแลทุติยภูมิ การดูแลเด็ก ร่วมกับการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) เข้าด้วยกัน พร้อมทั้งให้ประกาศนียบัตรรับรองในระดับสากล ซึ่งเนื้อหาการเรียนการสอนเป็นแนวทางการช่วยเหลือสากลล่าสุดตาม AHA guidelines ซึ่งหลักสูตรการอบรมขั้นสูงในการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ร่วมกับการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) และการปฐมพยาบาล พร้อมสำหรับท่านแล้วในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต เชียงใหม่ และพัทยา คลิกเพื่อดูตารางเรียนท่จะมีขึ้นในเร็วๆนี้ในหลักสูตร การช่วยฟื้นคืนชีพ CPR ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และฝึกทักษะล่าสุดในการช่วยเหลือที่พัฒนามาจากหลักสูตรยอดนิยมของ EFR พร้อมกับได้ประกาศนียบัตรรับรองในระดับสากล คุณจะได้เรียนรู้วิธีการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ร่วมกับการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ เพื่อการดูแลผู้ใหญ่ เด็กและเด็กเล็ก

EFR® การดูแลขั้นปฐมภูมิหรือภาวะเสี่ยงต่อการเสียชีวิต (CPR) การดูแลขั้นทุติยภูมิ (การปฐมพยาบาล) และการดูแลเด็ก พร้อมประกาศนียบัตรรับรองในระดับสากล

ราคา: 7,999 ฿ 5,900 ฿

Emergency First Response ได้รวม การดูแลขั้นปฐมภูมิ การดูแลทุติยภูมิ และการดูแลเด็กเข้าด้วยกัน และใช้ระยะเวลาในการอบรมเพียง 1 วัน หลักสูตรนี้พร้อมสำหรับท่านแล้วในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต เชียงใหม่ และพัทยา ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และฝึกทักษะล่าสุดในการช่วยเหลือที่พัฒนามาจากหลักสูตรยอดนิยมของ EFR ร่วมเรียนรู้การช่วยระบบไหลเวียนเลือดให้กับผู้ใหญ่ เด็ก และเด็กเล็กกับเรา คลิกเพื่อดูตารางเรียนที่จะมีขึ้นในเร็วๆนี้

EFR® การดูแลขั้นปฐมภูมิหรือภาวะเสี่ยงต่อการเสียชีวิต (CPR) การดูแลขั้นทุติยภูมิ (การปฐมพยาบาล) พร้อมทั้งการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) พร้อมประกาศนียบัตรรับรองในระดับสากล

ราคา: 7,499 ฿ 5,900 ฿

Emergency First Response ได้จัดการอบรมการดูแลขั้นปฐมภูมิหรือภาวะเสี่ยงต่อการเสียชีวิต (CPR) การดูแลขั้นทุติยภูมิ (การปฐมพยาบาล) และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) พร้อมกับให้ประกาศนียบัตรรับรองสากล ซึ่งได้สรุปเนื้อหาแนวทางการช่วยเหลือล่าสุดรวมกับแนวทางการช่วยเหลือของ AHA ใช้เวลาเพียง 1 วันในการเรียนรู้ หลักสูตรนี้พร้อมสำหรับท่านแล้วในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต เชียงใหม่ และพัทยา ผู้เรียนจะได้เรียนรู้แนวทางและฝึกทักษะการช่วยเหลือตามแนวทางใหม่ล่าสุดซึ่งพัฒนามาจากหลักสูตรยอดนิยมของ EFR ร่วมเรียนรู้การดูแลเกี่ยวกับการช่วยชีวิตเบื้องต้นร่วมกับการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจกับเรา คลิกเพื่อดูตารางเรียนที่จะมีขึ้นในเร็วๆนี้

EFR® การดูแลเด็ก พร้อม ประกาศนียบัตรรับรองในระดับสากล

ราคา: 5,999 ฿ 4,900 ฿

Emergency First Response ขอนำเสนอหลักสูตรการดูแลเด็กร่วมกับการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) หลักสูตรนี้ได้รวบรวมความรู้ขั้นสูงในการดูแลเด็กโดยอ้างอิงมาจากแนวทางการดูแลสากลปี คุณจะได้เรียนรู้พร้อมกับประกาศนียบัตรรับรองในระดับสากลในการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) การปฐมพยาบาลในเด็กและเด็กเล็ก ร่วมกับวิธีการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติในเด็กอย่างปลอดภัย ใช้เวลาเพียง 1 วันในการอบรม หลักสูตรนี้พร้อมแล้วสำหรับพื้นที่กรุงเทพ ภูเก็ต เชียงใหม่ และพัทยา ผู้เรียนจะได้เรียนรู้แนวทางและฝึกทักษะการช่วยเหลือตามแนวทางใหม่ล่าสุดซึ่งพัฒนามาจากหลักสูตรยอดนิยมของ EFR ร่วมเรียนรู้การดูแลเกี่ยวกับการช่วยชีวิตเบื้องต้นร่วมกับการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจกับเรา ตารางเรียนที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้

CEER | Challenging Environments Emergency Responder

No longer available, CEER courses were once a leading course for training individuals and teams travelling and working overseas, often in hazardous regions of the world providing the appropriate knowledge and skill set to provide immediate response to casualties, increasing the chances of survival. Developed to address the comprehensive medical issues that arise in remote environments where there is either a delayed, unskilled or non-existent emergency ambulance service. Given the rapid advancement of emergency medical trauma care and training in both military and civilian sectors, CEER training has been updated with courses such as Tactical Combat Casualty Care (TCCC), First Person On Scene levels 1 & 2 (FPOS), Tactical Emergency Casualty Care (TECC) and other top tier courses. Many organizations offer this type of training, and unfortunately some organizations offer similar training implying their certifications are valid, but turn out to be fraudulent. Be sure to check and ensure that the provider is an Authorized Training Center with the governing entity and the certification is in fact from the Authorizing Organization.

คุณอาจสนใจ

Thai Phone English Phone

จัดส่งฟรี

เพลิดเพลินกับค่าธรรมเนียมการจัดส่งฟรี เมื่อคุณสั่งซื้อออนไลน์กับเรา ส่งตรงถึงหน้าประตูบ้านของคุณ

รับประกันความพึงพอใจ

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจ ว่าคุณจะพอใจเป็นอย่างมากจากการได้รับบริการ สินค้า จากทางเรา

การสนับสนุนลูกค้าจากผู้เชี่ยวชาญ

คุณต้องการความช่วยเหลือในการเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมอยู่หรือไม่? ติดต่อเรา; เราพร้อมให้ความช่วยเหลือท่านเสมอ

ตัวเลือกการชำระเงินที่ปลอดภัย

ชำระเงินอย่างสบายใจ ด้วยวิธีการชำระเงินที่ปลอดภัยของเรา ทั้งบัตรเครดิต และพร้อมเพย์