info@firstaidtrainingbangkok.com
Add Us on Line

AED - เครื่องกระตุ้นหัวใจ

เครื่องกระตุ้นหัวใจ AED ในประเทศไทย เครื่อง AED คือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานแบบคอมพิวเตอร์พกพา ซึ่งจะวิเคราะห์สาเหตุของภาวะหัวใจหยุดเต้นโดยอัตโนมัติ และในกรณีที่เหมาะสม จะสั่งช็อกผู้ป่วยที่หัวใจหยุดเต้น

ในบางกรณีภาวะหัวใจหยุดเต้นจะไม่ได้รับการรักษาด้วยการช็อก และเครื่อง AED สามารถตรวจจับจังหวะเหล่านี้ได้อย่างน่าเชื่อถือและสั่งให้คุณทำ CPR จนกว่า EMS จะมาถึง

เครื่อง AED ทำงานทั้งหมดให้คุณเมื่อคุณต้องการช่วยเหลือผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะแบบสั่นพริ้วหรือหยุดนิ่ง บ่อยครั้งคุณไม่จำเป็นต้องเปิดเครื่องด้วยซ้ำ การยกฝาอุปกรณ์หรือถอดแผ่นกาวออกจากเครื่องจะเป็นการเปิดเครื่อง

*โปรดติดต่อผู้จัดการฝ่ายขายของเราสำหรับการสั่งซื้อในส่วนลดจำนวนมากเป็นพิเศษ ที่มากกว่า 10 แพ็ค ราคาขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการและอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ชำระเงินแล้วจะถือว่าไม่สามารถขอคืนได้

*ราคานี้รวมภาษีแล้ว