info@firstaidtrainingbangkok.com
Add Us on Line

ชุดนักเรียน

เรามีคู่มือผู้เข้าร่วม Emergency First Response อย่างครบถ้วนสำหรับ Primary Care (CPR) และ Secondary Care (การปฐมพยาบาล) Care for Children และหลักสูตร CPR & AED ตอนนี้ชุดนักเรียนพร้อมดีวีดีและการ์ดการจบหลักสูตรที่เกี่ยวข้องแล้ว ติดต่อทีมสนับสนุนมืออาชีพของเราเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการซื้อเอกสารรับรองนักเรียนefr®

คู่มือผู้เข้าร่วม EFR PSC พร้อมบัตรจบหลักสูตร - First Aid Training Bangkok
คู่มือผู้เข้าร่วม EFR PSC พร้อมบัตรจบหลักสูตร
2,616 ฿
คู่มือผู้เข้าร่วม EFR PSC และดีวีดีพร้อมบัตรจบหลักสูตร - First Aid Training Bangkok
คู่มือผู้เข้าร่วม EFR PSC และดีวีดีพร้อมบัตรจบหลักสูตร
3,315 ฿
คู่มือผู้เข้าร่วมดีลักซ์แพคของ EFR พร้อมบัตรจบหลักสูตรหนึ่งหลักสูตร - First Aid Training Bangkok
คู่มือผู้เข้าร่วมดีลักซ์แพคของ EFR พร้อมบัตรจบหลักสูตรหนึ่งหลักสูตร
2,841 ฿
การปฐมพยาบาลขั้นปฐมภูมิ (CPR) & ขั้นทุติยภูมิ (ปฐมพยาบาลเบื้องต้น) ของ EFR พร้อม ดีวีดี (อังกฤษ, ฝรั่งเศส, สเปน) - First Aid Training Bangkok
การปฐมพยาบาลขั้นปฐมภูมิ (CPR) & ขั้นทุติยภูมิ (ปฐมพยาบาลเบื้องต้น) ของ EFR พร้อม ดีวีดี (อังกฤษ, ฝรั่งเศส, สเปน)
1,291 ฿
คู่มือการดูแลเด็ก ของ EFR พร้อมบัตรจบหลักสูตร - First Aid Training Bangkok
คู่มือการดูแลเด็ก ของ EFR พร้อมบัตรจบหลักสูตร
2,616 ฿
คู่มือผู้เข้าร่วมการดูแลเด็กของ EFR และ DVD พร้อมบัตรจบหลักสูตร - First Aid Training Bangkok
คู่มือผู้เข้าร่วมการดูแลเด็กของ EFR และ DVD พร้อมบัตรจบหลักสูตร
3,315 ฿
DVD การดูแลเด็กของEFR (อังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน) - First Aid Training Bangkok
DVD การดูแลเด็กของEFR (อังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน)
1,291 ฿
คู่มือผู้เข้าร่วม CPR & AED ของ EFR พร้อมบัตรรับรอง - First Aid Training Bangkok
คู่มือผู้เข้าร่วม CPR & AED ของ EFR พร้อมบัตรรับรอง
598 ฿
คู่มือผู้เข้าร่วม CPR & AED ของ EFR และ DVD พร้อมบัตรรับรอง - First Aid Training Bangkok
คู่มือผู้เข้าร่วม CPR & AED ของ EFR และ DVD พร้อมบัตรรับรอง
1,199 ฿
ดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินของ EFR ที่ Glance Card (เวอร์ชั่นเอเชียแปซิฟิก) - First Aid Training Bangkok
ดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินของ EFR ที่ Glance Card (เวอร์ชั่นเอเชียแปซิฟิก)
825 ฿
ใบรับรองผู้ให้ออกซิเจนฉุกเฉินขั้นพื้นฐานพร้อม PIC - First Aid Training Bangkok
ใบรับรองผู้ให้ออกซิเจนฉุกเฉินขั้นพื้นฐานพร้อม PIC
3,500 ฿

*โปรดติดต่อผู้จัดการฝ่ายขายของเราสำหรับการสั่งซื้อในส่วนลดจำนวนมากเป็นพิเศษ ที่มากกว่า 10 แพ็ค ราคาขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการและอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ชำระเงินแล้วจะถือว่าไม่สามารถขอคืนได้

*ราคานี้รวมภาษีแล้ว