info@firstaidtrainingbangkok.com
Add Us on Line

ผลิตภัณฑ์ครูผู้สอน CPR

มีครูผู้สอนของ Emergency First Response® กว่า 56,000 คนทั่วโลกที่สอนและรับรองผู้เรียน เราสนับสนุนผู้ครูสอน CPR ที่เราเคยฝึกอบรมในประเทศไทยมาก่อนและจัดหาผู้ฝึกสอนในอนาคตของเราด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ปฐมพยาบาลและสื่อการสอน เรามีคู่มือนักเรียนมากมายพร้อมสต็อกสินค้ายอดนิยมอื่นๆ ที่จัดส่งถึงภายใน 48 ชั่วโมง ติดต่อเจ้าหน้าที่สนับสนุนของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและราคาส่วนลด

แพ็คเริ่มต้นครูผู้สอนของ EFR  - First Aid Training Bangkok
แพ็คเริ่มต้นครูผู้สอนของ EFR
9,937 ฿
คู่มือครูผู้สอน EFR พร้อม Binder (รวมถึงคู่มือ PSC, CFC และ AED) - First Aid Training Bangkok
คู่มือครูผู้สอน EFR พร้อม Binder (รวมถึงคู่มือ PSC, CFC และ AED)
4,788 ฿
คู่มือผู้สอน EFR เวอร์ชั่นดิจิทัล - First Aid Training Bangkok
คู่มือผู้สอน EFR เวอร์ชั่นดิจิทัล
5,123 ฿
การสอบหลังเรียนจบของผู้เข้าร่วมการดูแลขั้นปฐมภูมิและทุติยภูมิของ EFR - First Aid Training Bangkok
การสอบหลังเรียนจบของผู้เข้าร่วมการดูแลขั้นปฐมภูมิและทุติยภูมิของ EFR
243 ฿
การสอบหลังเรียนเสร็จของผู้เข้าร่วมการดูแลเด็กของ EFR - First Aid Training Bangkok
การสอบหลังเรียนเสร็จของผู้เข้าร่วมการดูแลเด็กของ EFR
243 ฿
การสอบหลังเรียนเสร็จของผู้เข้าร่วม CPR & AED ของ EFR - First Aid Training Bangkok
การสอบหลังเรียนเสร็จของผู้เข้าร่วม CPR & AED ของ EFR
243 ฿
ใบรับรองผู้เข้าร่วม EFR ของการสำเร็จหลักสูตร - First Aid Training Bangkok
ใบรับรองผู้เข้าร่วม EFR ของการสำเร็จหลักสูตร
390 ฿
โปสเตอร์ EFR - First Aid Training Bangkok
โปสเตอร์ EFR
477 ฿
คู่มือผู้ฝึกสอน EFR พร้อม Binder - First Aid Training Bangkok
คู่มือผู้ฝึกสอน EFR พร้อม Binder
2,368 ฿
คู่มือบทเรียนหลักสูตรผู้สอน EFR - CD-ROM - First Aid Training Bangkok
คู่มือบทเรียนหลักสูตรผู้สอน EFR - CD-ROM
3,581 ฿
การสอบหลักสูตรผู้สอน EFR - First Aid Training Bangkok
การสอบหลักสูตรผู้สอน EFR
243 ฿
การตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินครั้งแรก® Cap - First Aid Training Bangkok
การตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินครั้งแรก® Cap
1,188 ฿
(SOLD OUT) - เสื้อยืด EFR สีขาว (มีทุกขนาด) - First Aid Training Bangkok
(SOLD OUT) - เสื้อยืด EFR สีขาว (มีทุกขนาด)
350 ฿
(SOLD OUT) - เสื้อโปโล EFR สีขาวหรือสีดำ (มีทุกขนาด) - First Aid Training Bangkok
(SOLD OUT) - เสื้อโปโล EFR สีขาวหรือสีดำ (มีทุกขนาด)
550 ฿
(SOLD OUT) – เสื้อยืด EFR สีขาว (มีทุกขนาด) - First Aid Training Bangkok
(SOLD OUT) – เสื้อยืด EFR สีขาว (มีทุกขนาด)
450 ฿
(SOLD OUT) - First Aid Instructor Polo Shirt White or Black (all sizes available) - First Aid Training Bangkok
(SOLD OUT) - First Aid Instructor Polo Shirt White or Black (all sizes available)
550 ฿
(SOLD OUT) - Emergency First Aid T Shirt White or Black (all sizes available) - First Aid Training Bangkok
(SOLD OUT) - Emergency First Aid T Shirt White or Black (all sizes available)
450 ฿

*โปรดติดต่อผู้จัดการฝ่ายขายของเราสำหรับการสั่งซื้อในส่วนลดจำนวนมากเป็นพิเศษ ที่มากกว่า 10 แพ็ค ราคาขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการและอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ชำระเงินแล้วจะถือว่าไม่สามารถขอคืนได้

*ราคานี้รวมภาษีแล้ว