info@firstaidtrainingbangkok.com
Add Us on Line

นวัตกรรมใหม่ในการฆ่าเชื้อแบบเย็น

UMONIUM38 - INNOVATION IN COLD DISINFECTION

UMONIUM38 เป็นสารฆ่าเชื้อรุ่นใหม่


 • ไม่มีสารอัลดีไฮด์หรือฟีนอล

 • ออกฤทธิ์เร็ว สามารถฆ่าเชื้อได้ในระยะเวลาที่รวดเร็ว

 • สามารถฆ่าเชื้อได้หลากหลาย: แบคทีเรีย ไวรัส ยีสต์ เชื้อรา

 • UMONIUM38 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ครบวงจร ทำหน้าที่ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ และกำจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ได้


UMONIUM38 - No Danger

ผลิตภัณฑ์นี้ดังเรื่องความปลอดภัย


 • ไม่มีละอองไอที่เป็นพิษ ที่ทำให้ผิวหนังไหม้หรือกัดกร่อนวัสดุ

 • สามารถย่อยสลายในธรมชาติได้

 • ไม่ทำให้สารอินทรีย์ถูกกับพื้นผิวเหมือนยาฆ่าเชื้ออื่นๆ


กลไกการทำงาน

สารอินทรีย์ (พื้นผิว) อาจมีลักษณะเป็นรูพรุน ทำให้สารฆ่าเชื้อซึมเข้าไปทำงานได้ลำบาก แต่ UMONIUM38 ลดค่าความตึงผิวของน้ำ ทำให้สารสะลายของเหลวซึมเข้าไปในช่องที่แทบจะเข้าถึงไม่ได้


UMONIUM38 ทำให้เยื่อหุ้มไซโตพลาสซึมบวมเต่งจนแตก (รูป) หลังจากที่ซึมผ่านเยื้อหุ้มแล้ว


หลังจากที่ซึมเข้าไปในเยื่อหุ้มแล้ว การซึมตามรูเล็กทำให้สารละลายแพร่เข้าไปในตัวเชื้อโรค ทำให้ของเหลวในนิวเคลียสของเซลล์เชื้อโรคพิษ จึงเป็นการกำจัดจุลินทรีย์เชื้อโรค


 • UMONIUM38 - No Danger

 • โคโลนีของเชื้อสแตฟิโลค็อกคัส ออเรียสในสารละลาย UMONIUM38 ที่ความเข้มข้น 0.5%

 • UMONIUM38 - No Danger

 • การบวมขึ้นของเยื่อหุ้มเซลล์หลังจากการสัมผัส 5 นาที

 • UMONIUM38 - No Danger

 • การแตกของเยื่อหุ้มเซลล์พร้อมกับการแทรกซึมของน้ำยาฆ่าเชื้อเข้าไปในเชื้อโรค

 • UMONIUM38 - No Danger

 • การทำให้เกิดความเป็นพิษและการทำลายเชื้อโรค